پرش لینک ها

Tag: ترجمه تخصصی مقاله ایمنی|ترجمه تخصصی مقاله مهندسی برق|ترجمه فوری مقاله|تولید محتوا برای سایت و وبلاگ|سیستم ایمنی بحرانی

سیستم ایمنی بحرانی

سیستم ایمنی بحرانی یک سیستم ایمنی بحرانی همانند سیستمی است که دارای پتانسیل بوده و احتمال دارد موجب حوادثی خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم شود. نقض در چنین سیستم­ هایی می­ تواند منجر به تلفات جانی، خسارت به اموال، آسیب­ های زیست­ محیطی