پرش لینک ها

Tag: الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته|ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت|ترجمه فوری مقاله

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش اول

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش اول الگوریتم رقابت استعماری (ICA)، اولین بار در [23] معرفی شد. ICA به عنوان یک الگوریتم تکاملی با جمعیت­ های اولیه (کشورها) شروع می­ شود. تصویر زیر فلوچارت DICA جدید را نشان می­ دهد. در نسخه­ ی

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش دوم

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش دوم الگوریتم رقابت استعماری گسسته :حرکت دادن مستعمرات یک امپراطوری به سوی استعمارگران در این مرحله، استعمارگران شروع به افزایش قدرت مستعمرات خود می­ کنند. در این ICA، این مکانیزم با حرکت دادن مستعمرات به سوی استعمارگران