پرش لینک ها

STATCOM و بانک‌های خازنی در یک مزرعه بادی ثابت با سرعت ثابت

STATCOM و بانک‌های خازنی در یک مزرعه بادی ثابت با سرعت ثابت

12,000 تومان 10,000 تومانچکیده

مزارع بادی برای عرضه انرژی پاک در آینده نزدیک، راه‌حل قابل‌ قبول و مناسبی هستند. مشكلات زیادی در تأمین انرژی با كیفیت بالاتر در این شبكه وجود دارد. راه‌ حل این مشکلات را می‌توان با دستگاه‌های سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر  (FACTS) در سیستم و به‌ویژه کندانسور سنکرون استاتیک (STATCOM) حل کرد که از توان راکتیو اصلی (تزریق یا جذب) استفاده می‌کند. یکی از دلایل اصلی تمایز شبکه بادی، تنوع ولتاژ (افت ولتاژ یا اضافه ولتاژ) در اتصال باس بار (شین) است. استفاده از STATCOM امکان تنظیم ولتاژ و حفظ باد متصل به شبکه را حتی در برخی شرایط سخت اغتشاش امکان‌پذیر می‌سازد. در این مقاله، اهمیت استفاده از STATCOM هنگام نصب آن در یک مزرعه بادی را بررسی می‌کنیم و سعی خواهیم کرد تا تأثیر توان راکتیو تزریقی برای حفظ ولتاژ با مقدار اسمی را درک کنیم. این فرصت امکان اتصال مزرعه بادی به شبکه را فراهم می‌کند. انتخاب این مطالعه با شبیه‌سازی در MATLAB توجیه شده است.

STATCOM | برق بادی | جبران سازی راکتیو | بانک‌های خازنی | ترجمه تخصصی مقاله برقشناسه محصول: 93719a2ada7f

توضیحات

STATCOM و بانک‌های خازنی در یک مزرعه بادی ثابت با سرعت ثابت
ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

STATCOM and Capacitor Banks in a fixed-speed wind farmتعداد صفحات مقاله لاتین : 11                      تعداد صفحات ترجمه: 12                    سال انتشار: 2014       کد محصول: 10207


چکیده

مزارع بادی برای عرضه انرژی پاک در آینده نزدیک، راه‌حل قابل‌ قبول و مناسبی هستند. مشكلات زیادی در تأمین انرژی با كیفیت بالاتر در این شبكه وجود دارد. راه‌ حل این مشکلات را می‌توان با دستگاه‌های سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر  (FACTS) در سیستم و به‌ویژه کندانسور سنکرون استاتیک (STATCOM) حل کرد که از توان راکتیو اصلی (تزریق یا جذب) استفاده می‌کند. یکی از دلایل اصلی تمایز شبکه بادی، تنوع ولتاژ (افت ولتاژ یا اضافه ولتاژ) در اتصال باس بار (شین) است. استفاده از STATCOM امکان تنظیم ولتاژ و حفظ باد متصل به شبکه را حتی در برخی شرایط سخت اغتشاش امکان‌پذیر می‌سازد. در این مقاله، اهمیت استفاده از STATCOM هنگام نصب آن در یک مزرعه بادی را بررسی می‌کنیم و سعی خواهیم کرد تا تأثیر توان راکتیو تزریقی برای حفظ ولتاژ با مقدار اسمی را درک کنیم. این فرصت امکان اتصال مزرعه بادی به شبکه را فراهم می‌کند. انتخاب این مطالعه با شبیه‌سازی در MATLAB توجیه شده است.

STATCOM | برق بادی | جبران سازی راکتیو | بانک‌های خازنی | ترجمه تخصصی مقاله برق STATCOM | برق بادی | جبران سازی راکتیو | بانک‌های خازنی | ترجمه تخصصی مقاله برق


مقدمه

در سال‌های اخیر، تولید انرژی تجدید پذیر، به‌ویژه آن‌هایی که توسط توربین‌های بادی تولید می‌شوند، بخش عمده­ای در شبکه برق را به خود اختصاص می‌دهند. قطع اتصالات، به دلیل اصلاح تجهیزات حفاظتی مزارع بادی، جایز نیست. برای حفظ مزرعه بادی متصل به شبکه تحت برخی از شرایط اغتشاشات، برخی سازندگان موظف به ایجاد سیستم‌های جدید برای حفظ مزرعه بادی در شبکه برق هستند. ازآنجاکه انرژی راکتیو لازم برای مغناطیسی کردن این دستگاه نمی‌تواند توسط یک مبدل تولید می‌شود، یکی از آن‌ها می‌تواند به جایگاه خازن‌های متصل به نقطه مشترک اتصال (PCC) با شبکه برق متصل شود. از سوی دیگر، انرژی راکتیو تأمین شده توسط این خازن‌ها ثابت است و نمی‌تواند به تنظیم ولتاژ در نقطه اتصال کمک کند. یکی از دلایل اصلی گسیختگی مزرعه بادی، تغییر ولتاژ (افت ولتاژ یا اضافه ولتاژ) در PCC است [3].


 STATCOM | برق بادی | جبران سازی راکتیو | بانک‌های خازنی | ترجمه تخصصی مقاله برق