پرش لینک ها

EMAT های دو سیم پیچه تنظیم شده برای موج لمب مُد متقارن چندسویه

EMAT های دو سیم پیچه تنظیم شده برای موج لمب مُد متقارن چندسویه

22,000 تومان 20,000 تومانچکیده:

این مقاله به بررسی روشی برای ایجاد تنها امواج لمب چندسویه­ ی متقارن پرداخته و EMAT های دو سیم­ پیچه­ با تنظیم خاص را پیشنهاد می­ کند. در عین حال که روش­ های ایجاد امواج لمب چندسویه پیشتر گزارش شده­ اند، مُد متقارن معمولاً با مُدهای غیرمتقارن ناخواسته همراه است. سیم­ پیچ حلزونی دوتایی به عنوان فیلتر طول موج عمل می ­کند، اما رابطه­ ی بین شکل هندسی سیم­ پیچ و طول موج مُد متقارن که مُد غیرمتقارن ناخواسته را به حداقل می­ رساند، بررسی نشده است. تحلیل تقارن محوری برای یافتن ارتباط انجام گرفت. عدم پذیرش عالی مُدهای غیرمتقارن با تولید موفق مُد متقارن توسط نتایج آزمایشی که سازگاری خوبی با نتایج نظری دارند، تأیید شد.

 EMAT های دو سیم پیچه | موج های هدایت شده | موج لمب | فراصوت | Lamb wave | ترجمه 

شناسه محصول: d19be6abf0f6

توضیحات

EMAT های دو سیم پیچه MAT تنظیم شده برای موج لمب مُد متقارن چندسویه

ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت


Tuned double-coil EMATs for omnidirectional symmetric mode lamb wave generation
تعداد صفحات مقاله لاتین : 30                      تعداد صفحات ترجمه: 21                    سال انتشار: 2016       کد محصول: 10112


چکیده:

این مقاله به بررسی روشی برای ایجاد تنها امواج لمب چندسویه­ ی متقارن پرداخته و EMAT های دو سیم­ پیچه­ با تنظیم خاص را پیشنهاد می­ کند. در عین حال که روش­ های ایجاد امواج لمب چندسویه پیشتر گزارش شده­ اند، مُد متقارن معمولاً با مُدهای غیرمتقارن ناخواسته همراه است. سیم­ پیچ حلزونی دوتایی به عنوان فیلتر طول موج عمل می ­کند، اما رابطه­ ی بین شکل هندسی سیم­ پیچ و طول موج مُد متقارن که مُد غیرمتقارن ناخواسته را به حداقل می­ رساند، بررسی نشده است. تحلیل تقارن محوری برای یافتن ارتباط انجام گرفت. عدم پذیرش عالی مُدهای غیرمتقارن با تولید موفق مُد متقارن توسط نتایج آزمایشی که سازگاری خوبی با نتایج نظری دارند، تأیید شد.

EMAT های دو سیم پیچه | موج های هدایت شده | موج لمب | فراصوت | Lamb wave | ترجمه EMAT های دو سیم پیچه | موج های هدایت شده | موج لمب | فراصوت | Lamb wave | ترجمه


مقدمه

اخیراً روش ­های تصویربرداری از ترک­ ها در یک ورقه توجهات گسترده ­ای را به عنوان تکنیک­ های NDE مؤثر (ارزیابی غیرمخرب[1]) به خود جلب کرده­ اند. تصویربرداری ترک­ ها در یک ورق را می­ توان با الگوریتم ­های مختلف تصویربرداری انجام داد: شکل ­دهی پرتو آرایه­ ی فازی[2] [1-4]، SAFT (تکنیک تمرکز روزنه ­ی مصنوعی[3]) [5، 6]، TFM (روش تمرکز کامل) [7، 8]، و مواردی از این دست. یکی از مسائل عمده در تصویربرداری، ایجاد مبدلی برای تولید تنها مُد موج مطلوب است. از میان مبدل­ های مختلف، مبدلی که امواج الاستیک چندسویه­ را تولید نموده و اندازه ­گیری نماید می­ تواند برای تصویربرداری کارآمد، ترجیح داده شود. از آنجاکه امواج لمب بطور گسترده برای تصویربرداری ترک در یک ورق از میان امواج فراصوت هدایت­ شده­ ی مختلف مورد استفاده قرار می­ گیرند، مبدل­ های موج لمب چندسویه همچون مبدل­ های پیزوالکتریک[4] [9-12]، مبدل­ های آکوستیک الکترومغناطیسی[5] (EMAT ها) [13-16] و مبدل­ های پچ تنگش مغناطیسی [17] بسط یافته­ اند. در مقاله­ ی پیش­ رو، ما یک مبدل موج لمب چندسویه­ ی مبتنی بر EMAT ها را پیشنهاد نمودیم. EMAT های دو سیم پیچه …


[1] nondestructive evaluation
[2] magnetostrictive patch transducersphased array beamforming
[3] synthetic aperture focusing technique
[4] piezoelectric transducers
[5] electromagnetic acoustic transducers

EMAT های دو سیم پیچه | موج های هدایت شده | موج لمب | فراصوت | Lamb wave | ترجمه