پرش لینک ها

پیوند سلول های بنیادی در اختلالات متابولیک وراثتی

پیوند سلول های بنیادی در اختلالات متابولیک وراثتی

12,000 تومان 10,000 تومانچکیده

HSCT آلوژنیک برای تعداد کمی از اختلالات متابولیسمی مادرزادی (IEM) انجام می­ گیرد. طی سال­ های گذشته، نتایج پیوند در این گروه بیماران به­ عنوان عاملی که با نتایج ضعیف پیوند شناخته و مورد توجه بود، بهبود داشته­ است. نقش پیوند و فایده­ ی بالقوه­ ی آن برای یک فرد بیمار دارای IEM معین در حال حاضر تعریف خیلی بهتری دارد. به­ موازات پیشرفت در تکنیک­ های پیوند، دیگر درمان­ ها همچون درمان دارویی جایگزینی آنزیمی (ERT)، مهار بستر و ژن درمانی ارتقاء یافته و بطور فزاینده­ ای در دسترس پزشکان و بیمارانشان قرار گرفته­ است. بررسی پیش­رو حوزه­ های زیر را پوشش می­ دهد: (1) اصول علمی زیربنایی پیوند در IEM؛ (2) متغیرهای روند پیوند به­ خودی خود، که برای یک پیوند موفق به­ لحاظ بقای پیوندی HSCTپیش ­بینی شده ­اند؛ (3) دلایل این احتمال که چرا برخی اختلالات مشابه ظاهری فنوتیپی به پیوند درمانی واکنش بسیار متفاوتی دارند؛ (4) عواملی که در حال حاضر بر واکنش یک بیمار خاص دارای بیماری خاص بر پیوند آلوژنیک اثرگذارند، و اینکه ممکن است این عوامل به چه شکلی در آینده جهت بهبود آتی نتایج پیوند در بیماری­ های متابولیکی مختلف دستکاری شوند؛ و (5) این امکان که چگونه در سال­ های پیش­رو، دیگر روش­ های درمانی از جمله ERT، ژن درمانی، و درمان کاهش بستر، HSCT را تکمیل نموده و با آن به رقابت بپردازند.

پیوند سلول های بنیادی | اختلالات متابولیک وراثتی | HSCT | Stem Cell Transplantation 

شناسه محصول: 1ebb18022edc

توضیحات

پیوند سلول های بنیادی در اختلالات متابولیک وراثتی
ترجمه تخصصی مقاله پزشکی

Stem Cell Transplantation in Inherited Metabolic Disordersتعداد صفحات مقاله لاتین : 7                      تعداد صفحات ترجمه: 15                    سال انتشار: 2011       کد محصول:10081


HSCT آلوژنیک برای تعداد کمی از اختلالات متابولیسمی مادرزادی (IEM) انجام می­ گیرد. طی سال­ های گذشته، نتایج پیوند در این گروه بیماران به­ عنوان عاملی که با نتایج ضعیف پیوند شناخته و مورد توجه بود، بهبود داشته­ است. نقش پیوند و فایده­ ی بالقوه­ ی آن برای یک فرد بیمار دارای IEM معین در حال حاضر تعریف خیلی بهتری دارد. به­ موازات پیشرفت در تکنیک­ های پیوند، دیگر درمان­ ها همچون درمان دارویی جایگزینی آنزیمی (ERT)، مهار بستر و ژن درمانی ارتقاء یافته و بطور فزاینده­ ای در دسترس پزشکان و بیمارانشان قرار گرفته­ است. بررسی پیش­رو حوزه­ های زیر را پوشش می­ دهد: (1) اصول علمی زیربنایی پیوند در IEM؛ (2) متغیرهای روند پیوند به­ خودی خود، که برای یک پیوند موفق به­ لحاظ بقای پیوندی HSCTپیش ­بینی شده ­اند؛ (3) دلایل این احتمال که چرا برخی اختلالات مشابه ظاهری فنوتیپی به پیوند درمانی واکنش بسیار متفاوتی دارند؛ (4) عواملی که در حال حاضر بر واکنش یک بیمار خاص دارای بیماری خاص بر پیوند آلوژنیک اثرگذارند، و اینکه ممکن است این عوامل به چه شکلی در آینده جهت بهبود آتی نتایج پیوند در بیماری­ های متابولیکی مختلف دستکاری شوند؛ و (5) این امکان که چگونه در سال­ های پیش­رو، دیگر روش­ های درمانی از جمله ERT، ژن درمانی، و درمان کاهش بستر، HSCT را تکمیل نموده و با آن به رقابت بپردازند.

اصول علمی کارایی HSCT در IEM

اصول علمی که زیربنای HSCT موفق را در بسیاری از اختلالات مادرزادی متابولیسم (IEM) شکل می­ دهند مربوط به اصلاح متقابل هستند. لکوسیت­ های اهداکننده ­ی پیوندی در بافت میزبان آنزیمی را که دچار کمبود شده ­است تولید نموده و ترشح می­ کنند، که در ادامه توسط سلول­ های میزبان باقیمانده­ ی دارای کمبود آنزیمی گرفته می­ شود (تصویر 1). این سلول­ های میزبان که آنزیم ­های ناقص ترشحی را می­ گیرند برای اولین بار در کشت مشترک فیبروبلاست­ های هورلر و هانتر نشان داده شد، در این کشت مشترک آنزیم­ های ترشح ­شده از فیبروبلاست­ های یک بیمار توانست انباشت بستری فیبروبلاست­های دیگر بیماران را تصحیح کند. پیوند سلول های بنیادی …