پرش لینک ها

هماهنگ سازی رله های اضافه جریان ، جهتدار و تفاضلی برای حفاظت از سیستم ریزشبکه

هماهنگ سازی رله های اضافه جریان ، جهتدار و تفاضلی برای حفاظت از سیستم ریزشبکه

12,000 تومان 10,000 تومانچکیده

پیاده ­سازی ریزشبکه موجب چالش ­های جدید به ویژه در هماهنگ­ سازی آن دسته دستگاه ­های حفاظتی شده که احتمال ظاهر شدن آنها در شبکه­ ی توزیع متداول اندک است. تغییرات سطح جریان خطا، جریان خطای دو طرفه و تغییر حالات عملیاتی ریزشبکه، حفاظت از ریزشبکه ­ها را دشوارتر کرده­ است. در این مقاله، رویکردی نظام­ مند برای هماهنگ­ سازی طرح­ های مختلف حفاظتی جهت ایمن­ سازی عملکرد سیستم ریزشبکه ارائه شده ­است.  این روش با هماهنگ­ سازی رله­ های اضافه جریان (OC) آغاز می­ شود و با هماهنگ ­سازی رله ­های اضافه جریان جهت­دار (DOC) در سیستم ادامه می­ یابد. در صورتیکه هماهنگ­ سازی این دو نوع رله رضایت­بخش نباشد، رله­ های تفاضلی (DIF) جهت جایگزینی رله­ های OC در قسمتی که دچار خطا شده، مورد استفاه قرار می­ گیرند. روش پیشنهادی، قابلیت گزینش دستگاه، حساسیت آن و عملکرد حفاظتی مناسب را به صورت همزمان در نظر می­ گیرد. نتایج شبیه سازی نشان می­ دهد که روش هماهنگ­ سازی به شیوه ­ای ایمن از سیستم ریزشبکه حین هر دو حالت عملیاتی متصل به شبکه و ایزوله حفاظت می ­کند.

سفــــارش ترجمـــه

هماهنگ سازی رله | اضافه جریان | حفاظت سیستم ریزشبکه | ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت


 

شناسه محصول: f07e9b1deacb

توضیحات

هماهنگ سازی رله های اضافه جریان ، جهتدار و تفاضلی برای حفاظت از سیستم ریزشبکه
ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت 

Coordination of Overcurrent, Directional and Differential Relays for the Protection of Microgrid Systems

دانلود مقاله لاتین

تعداد صفحات مقاله لاتین : 8                      تعداد صفحات ترجمه: 13                   سال انتشار: 2013               کد محصول: 10001
چکیده
پیاده ­سازی ریزشبکه موجب چالش ­های جدید به ویژه در هماهنگ­ سازی آن دسته دستگاه ­های حفاظتی شده که احتمال ظاهر شدن آنها در شبکه­ ی توزیع متداول اندک است. تغییرات سطح جریان خطا، جریان خطای دو طرفه و تغییر حالات عملیاتی ریزشبکه، حفاظت از ریزشبکه ­ها را دشوارتر کرده­ است. در این مقاله، رویکردی نظام­ مند برای هماهنگ­ سازی طرح­ های مختلف حفاظتی جهت ایمن­ سازی عملکرد سیستم ریزشبکه ارائه شده ­است.  این روش با هماهنگ­ سازی رله­ های اضافه جریان (OC) آغاز می­ شود و با هماهنگ ­سازی رله ­های اضافه جریان جهت­دار (DOC) در سیستم ادامه می­ یابد. در صورتیکه هماهنگ­ سازی این دو نوع رله رضایت­بخش نباشد، رله­ های تفاضلی (DIF) جهت جایگزینی رله­ های OC در قسمتی که دچار خطا شده، مورد استفاه قرار می­ گیرند. روش پیشنهادی، قابلیت گزینش دستگاه، حساسیت آن و عملکرد حفاظتی مناسب را به صورت همزمان در نظر می­ گیرد. نتایج شبیه سازی نشان می­ دهد که روش هماهنگ­ سازی به شیوه ­ای ایمن از سیستم ریزشبکه حین هر دو حالت عملیاتی متصل به شبکه و ایزوله حفاظت می ­کند.
هماهنگ سازی رله | اضافه جریان | حفاظت سیستم ریزشبکه | ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت
مقدمه
عملکرد ریزشبکه نیازمند تعدادی منابع تولید پراکنده (DG ها) جهت اتصال به شبکه­ ی توزیع است. افزودن DG ها بر حفاظت سیستم توزیع به اثرات مثبت و منفی دارد. یک تأثیر منفی این است که DG ها موجب افزایش سطح جریان خطا و تعدد مسیرهای عبور جریان حین بروز خطا می­ شوند [1-6]. این شرایط قابلیت عملیاتی و قابلیت اطمینان طراحی موجود سیستم حفاظتی شبکه­ ی توزیع شعاعی را کاهش می ­دهد. از زمان معرفی مفهوم ریزشبکه، تلاش­ های بسیاری جهت اطمینان از عملکرد مطمئن و ایمن سیستم ریزشبکه انجام گرفته است. یکی از جنبه ­های مهم که توجهات بسیاری را از سوی پژوهشگران به خود معطوف نمود، حفاظت سیستم ریزشبکه بود. از آن زمان، محققان بسیاری، انواع مختلف طرح ­های حفاظتی را که می ­تواند به پیاده­ سازی سیستم ریزشبکه کمک کند، پیشنهاد نموده و آزمودند. برخی از روش­ ها مبتنی بر مؤلفه ­های متقارن، اندازه ­گیری­ های ولتاژی، سیگنال­ های جریان و امپدانس سیستم هستند [7-11].
هماهنگ سازی رله | اضافه جریان | حفاظت سیستم ریزشبکه | ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر