پرش لینک ها

آیا منابع گل‌ بر میزان گرده‌ افشانی و تشکیل میوه‌های بعدی در ارقام گلابی و سیب تأثیر می‌گذارد؟

آیا منابع گل‌ بر میزان گرده‌ افشانی و تشکیل میوه‌های بعدی در ارقام گلابی و سیب تأثیر می‌گذارد؟

18,000 تومان 16,000 تومان



چکیده:

گلابی و سیب ازجمله محصولات اصلی در سراسر جهان هستند. این گونه‌ها می‌توانند در باغ‌ها به صورت ترکیبی کاشته شوند و هر دوی آن‏ها برای تشکیل میوه به گرده‌افشانی حشرات وابسته هستند. چون حشرات گرده‌افشان توسط منابع گیاهی مختلف جذب می‌شوند، ما تولید شهد و دانه ‏ی گرده و ترکیب شیمیایی در چهار رقم گلابی (Concorde، Conférence، Doyenné du Comice، Triomphe de Vienne) و پنج رقم سیب (Braeburn، GoldenReinders،Jonagored ، Pinova ، Wellant) که معمولاً در بلژیک پرورش می‏ یابند را بررسی کردیم. همچنین بررسی کردیم که آیا میزان بازدید حشرات از گل‎ها و بهره‌وری گرده‌افشانی با کیفیت و کیفیت منابع گل ارتباط دارد. ارقام گلابی در اوایل بهار یک هفته قبل از ارقام سیب گل دادند و گل‌هایشان شش مرتبه کمتر توسط حشرات ملاقات شدند. حشرات گرده ‏افشان بیشتر گرده گلابی و شهد درختان سیب را بازدید کردند. گل‌های گلابی حجم بیشتری شهد نسبت به درختان سیب (1/3-2/3 میکرولیتر در مقابل 4/0-6/0 میکرولیتر) ، اما با غلظت قند پایین (6/9%-8/10% در مقابل 3/28%-4/36%) تولید کردند. همچنین گل‏ های گلابی دانه‌های گرده کمتری نسبت به گل‌های سیب (4937-2425 در مقابل 3284-7919) تولید کردند، اما غلظت پلی‏ پپتید (346-362 میکروگرم در میلی‌گرم در برابر 303-216 میکروگرم در میلی‌گرم)، آمینواسید (40-77 میکروگرم در میلی‌گرم در مقابل 12-18 میکروگرم در میلی‌گرم) و فیتوسترول (21-47 میکروگرم در میلی‌گرم در مقابل 15-43 میکروگرم در میلی‌گرم) بالایی داشتند. بنابراین رفتار حشرات گرده افشان توسط کیفیت شهد و دانه گرده نسبت به کمیت آن بهتر توضیح داده می‏ شود. علی‏ رغم تفاوت در میزان بازدید از گل، گرده‌افشانی هر دو گونه منجر به تولید میوه‌های باارزش شد.

میزان گرده‌ افشانی | تشکیل میوه | شهد | Malus domestica Borkh | ترجمه مقاله کشاورزی



 

شناسه محصول: e17707ae2035

توضیحات

آیا منابع گل‌ بر میزان گرده‌ افشانی و تشکیل میوه‌های بعدی در ارقام گلابی و سیب تأثیر می‌گذارد؟
ترجمه تخصصی مقاله مهندسی کشاورزی

Do floral resources influence pollination rates and subsequent fruitset in pear  and apple cultivars?

دانلود مقاله لاتین
تعداد صفحات مقاله لاتین : 11                  تعداد صفحات ترجمه: 20                 سال انتشار: 2016           کد محصول: 10189
چکیده:
گلابی و سیب ازجمله محصولات اصلی در سراسر جهان هستند. این گونه‌ها می‌توانند در باغ‌ها به صورت ترکیبی کاشته شوند و هر دوی آن‏ها برای تشکیل میوه به گرده‌افشانی حشرات وابسته هستند. چون حشرات گرده‌افشان توسط منابع گیاهی مختلف جذب می‌شوند، ما تولید شهد و دانه ‏ی گرده و ترکیب شیمیایی در چهار رقم گلابی (Concorde، Conférence، Doyenné du Comice، Triomphe de Vienne) و پنج رقم سیب (Braeburn، GoldenReinders،Jonagored ، Pinova ، Wellant) که معمولاً در بلژیک پرورش می‏ یابند را بررسی کردیم. همچنین بررسی کردیم که آیا میزان بازدید حشرات از گل‎ها و بهره‌وری گرده‌افشانی با کیفیت و کیفیت منابع گل ارتباط دارد. ارقام گلابی در اوایل بهار یک هفته قبل از ارقام سیب گل دادند و گل‌هایشان شش مرتبه کمتر توسط حشرات ملاقات شدند. حشرات گرده ‏افشان بیشتر گرده گلابی و شهد درختان سیب را بازدید کردند. گل‌های گلابی حجم بیشتری شهد نسبت به درختان سیب (1/3-2/3 میکرولیتر در مقابل 4/0-6/0 میکرولیتر) ، اما با غلظت قند پایین (6/9%-8/10% در مقابل 3/28%-4/36%) تولید کردند. همچنین گل‏ های گلابی دانه‌های گرده کمتری نسبت به گل‌های سیب (4937-2425 در مقابل 3284-7919) تولید کردند، اما غلظت پلی‏ پپتید (346-362 میکروگرم در میلی‌گرم در برابر 303-216 میکروگرم در میلی‌گرم)، آمینواسید (40-77 میکروگرم در میلی‌گرم در مقابل 12-18 میکروگرم در میلی‌گرم) و فیتوسترول (21-47 میکروگرم در میلی‌گرم در مقابل 15-43 میکروگرم در میلی‌گرم) بالایی داشتند. بنابراین رفتار حشرات گرده افشان توسط کیفیت شهد و دانه گرده نسبت به کمیت آن بهتر توضیح داده می‏ شود. علی‏ رغم تفاوت در میزان بازدید از گل، گرده‌افشانی هر دو گونه منجر به تولید میوه‌های باارزش شد.
میزان گرده‌ افشانی ✅ تشکیل میوه ✅ شهد ✅ Malus domestica Borkh ✅ ترجمه مقاله
مقدمه – میزان گرده‌ افشانی
سیب (Malus × domestica Borkh) و گلابی (Pyrus communis L) گونه‌های میوه‏ از خانواده Rosaceae هستند. آنها به ترتیب چهارمین (4/76 میلیون تن در سال) و دوازدهمین (6/23 میلیون تن در سال) محصول تولیدی در سراسر جهان هستند (FAOSTAT, 2015). آن‌ها عمدتاً در مناطق معتدل کشت شده و این گونه‌ها می‌توانند در باغ‌های ترکیبی با هم کشت شوند (Díaz et al., 2013). بیشتر گونه‌های گیاهی خانواده رُزاسه، خودناسازگاری گامتوفیتی را نشان می‌دهند. خودناسازگاری درون ارقام ایجاب می‏کند که ارقام سازگار با یکدیگر برای اطمینان از تلقیح و تشکیل بذر و میوه بکار بروند (Delaplane et al., 2000؛ Tassinari et al., 2003). این مانعی برای دستیابی به عملکرد میوه بالا و پایدار است (Matsumoto, 2014؛ Ramírez and Davenport, 2013؛ Webster, 2002). به خوبی شناخته شده که تعداد و اندازه‏ ی دانه‌ها بر رشد و کیفیت میوه‌ها در هر دو درخت گلابی و سیب اثر می‌گذارند، بنابراین بازاریابی میوه افزایش می‌یابد (Garratt et al., 2014؛ Monzón et al., 2004؛Sakamoto et al., 2009 ؛ Sheffield, 2014). بنابراین، علاوه بر حشرات گرده‌افشان، همپوشانی گلدهی بین ارقام سازگار برای ترویج انتقال دانه گرده در گیاه و تسهیل گرده‏ افشانی بین ارقام موردنیاز است (Delaplane et al., 2000؛ Stern et al., 2004). ارزش اقتصادی سالانه گرده‌افشانی این حشرات برای صنایع گلابی و سیب به ترتیب 4/113میلیون دلار و 5/208میلیون دلار است (Allsopp et al., 2008). میزان گرده‌ افشانی …

میزان گرده‌ افشانی ✅ تشکیل میوه ✅ شهد ✅ Malus domestica Borkh ✅ ترجمه مقاله

سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر