پرش لینک ها

قابلیت اطمینان اتصال صفحه زیر ستون به ستون روباز در قابهای مقاوم به خمش

قابلیت اطمینان اتصال صفحه زیر ستون به ستون روباز در قابهای مقاوم به خمش

12,000 تومان 10,000 تومانچکیده:

بسیاری از ساختمان­ های دارای قاب­های فولادی مقاوم به خمش در زمین­ لرزه ­های 1995 کوبه، 1994 نورتریج و 1989 لومت پریتا دچار خرابی در اتصالات صفحه­ زیر ستون خود شدند. تحلیل قابلیت اطمینان سیستم اتصال صفحه­ زیر ستون روباز مقاوم به خمش طراحی ­شده برای قاب فولادی خاص کم ارتفاع مقاوم به خمش با استفاده از نرم­افزار تحلیل قابلیت اطمینان سازه انجام گرفت. حالات خرابی صفحه­ زیر ستون با استفاده از فرمولاسیون حالت حدی در راهنمای طراحی AISC شماره 1-2005 بررسی شدند. حالات غالب خرابی­ صفحه­ زیر ستون روباز شامل اینها هستند: وادادگی صفحه­ پایه در سمت فشرده ­سازی، خردشدگی بتن، و خرابی برشی ناشی از لغزش صفحه­ زیر ستون و خرابی بردگاهی اتصال­ بندهای برشی در مقایسه با بتن مجاور. تحلیل حساسیت برای مشخص نمودن حالت حدی و پارامترهای توزیع در قابلیت اطمینان سیستم انجام گرفت. در سمت تقاضا، طول طُره­ صفحه­­ زیر ستون از سطح مقطع ستون بیشتر است و معلوم شد که مُمان خمشی در صفحه­ زیر ستون، پارامترهای اصلی اثرگذار بر خرابی اتصال صفحه­ زیر ستون هستند. به لحاظ ظرفیتی، ضخامت صفحه­ زیر ستون و استحکام فولاد پارامترهای اصلی اثرگذار بر قابلیت اطمینان اتصال هستند. منحنی ­های شکنندگی برای تمامی حالات خرابی صفحه­ زیر ستون و نیز برای اتصال به شکل یک سیستم تهیه شدند. اینها به شکل تابعی از شتاب طیفی در دوره­ زمانی حالت نخست ساختمان بیان شدند.

قابهای مقاوم به خمش | اتصال فولادی صفحه­ ی زیر ستون | ترجمه تخصصی مقاله عمران 

شناسه محصول: 2f78cf99e20a

توضیحات

قابلیت اطمینان اتصال صفحه زیر ستون به ستون روباز در قابهای مقاوم به خمش
ترجمه تخصصی مقاله مهندسی عمران

Reliability of Exposed Column-Base Plate Connection in Special Moment-Resisting Frames

دانلود مقاله لاتین

تعداد صفحات مقاله لاتین : 8                   تعداد صفحات ترجمه: 12                  سال انتشار: 2008            کد محصول:10026
چکیده – قابهای مقاوم به خمش
بسیاری از ساختمان­ های دارای قاب­های فولادی مقاوم به خمش در زمین­ لرزه ­های 1995 کوبه، 1994 نورتریج و 1989 لومت پریتا دچار خرابی در اتصالات صفحه­ زیر ستون خود شدند. تحلیل قابلیت اطمینان سیستم اتصال صفحه­ زیر ستون روباز مقاوم به خمش طراحی ­شده برای قاب فولادی خاص کم ارتفاع مقاوم به خمش با استفاده از نرم­افزار تحلیل قابلیت اطمینان سازه انجام گرفت. حالات خرابی صفحه­ زیر ستون با استفاده از فرمولاسیون حالت حدی در راهنمای طراحی AISC شماره 1-2005 بررسی شدند. حالات غالب خرابی­ صفحه­ زیر ستون روباز شامل اینها هستند: وادادگی صفحه­ پایه در سمت فشرده ­سازی، خردشدگی بتن، و خرابی برشی ناشی از لغزش صفحه­ زیر ستون و خرابی بردگاهی اتصال­ بندهای برشی در مقایسه با بتن مجاور. تحلیل حساسیت برای مشخص نمودن حالت حدی و پارامترهای توزیع در قابلیت اطمینان سیستم انجام گرفت. در سمت تقاضا، طول طُره­ صفحه­­ زیر ستون از سطح مقطع ستون بیشتر است و معلوم شد که مُمان خمشی در صفحه­ زیر ستون، پارامترهای اصلی اثرگذار بر خرابی اتصال صفحه­ زیر ستون هستند. به لحاظ ظرفیتی، ضخامت صفحه­ زیر ستون و استحکام فولاد پارامترهای اصلی اثرگذار بر قابلیت اطمینان اتصال هستند. منحنی ­های شکنندگی برای تمامی حالات خرابی صفحه­ زیر ستون و نیز برای اتصال به شکل یک سیستم تهیه شدند. اینها به شکل تابعی از شتاب طیفی در دوره­ زمانی حالت نخست ساختمان بیان شدند.
قابهای مقاوم به خمش | اتصال فولادی صفحه­ ی زیر ستون | ترجمه تخصصی مقاله عمران
مقدمه – قابهای مقاوم به خمش
اتصال معمولی پایه به ستون بین ستون یک قاب فولادی مقاوم به خمش (MRF) و زیرساز بتنی آن، که در حال حاضر بطور معمول در ساخت و ساز فلادی ایالات متحده استفاده می ­شود، از یک صفحه­ فولادی زیر ستونی روباز تشکیل شده که توسط ملات تقویت­ نشده حمایت شده و با استفاده از پیچ لنگری فولادی به بتن زیرسازی محکم شده است. این اتصال مقاوم به خمش عموماً در معرض ترکیبی از مُمان­ های خمشی شدید، و نیروهای محوری و برشی قرار می ­گیرد. تعدادی از ساختمان­ های فولادی، بویژه سیستم­ های قاب کم ارتفاع مقاوم به خمش، در اتصال صفحه­ زیر ستون به ستون در زمین ­لرزه ­های 1995 کوبه، 1994 نورتریج و 1989 لومت پریتا دچار خرابی شدند. مشخص شد که (برترو و همکاران، 1994؛ یوسف و همکاران، 1995) سفتی چرخشی و استحکام مجموعه صفحه-پایه بر آسیبی که این سازه ­ها تجربه می­ کنند، نه تنها بطور مستقیم در پایه­ های ستون بلکه در سایر بخش­ های قاب مقاوم به بار جانبی نیز اثر می­ گذارد.
روش ­هایی برای طراحی اتصالات صفحه­ زیر ستون به ستون تحت شرایط مختلف بارگذاری در متون و مقالات دیده می ­شود. جدیدترین روش ارائه­ شده در راهنمای طراحی AISC شماره 1-2005 (فیشر و کلوبیر، 2005) در حال حاضر بطور گسترده در روش­ های مهندسی ایالات متحده مورد استفاده قرار می­ گیرد.
تحلیل قابلیت اطمینان اتصال پایه به ستون در MRF، که با استفاده از روش راهنمای طراحی AISC شماره 1-2005  به دست آمد تا به امروز انجام نشده است. در هر صورت، این تحلیل قابلیت اطمینان برای ارزیابی ایمنی این اجزای مهم سازه، با توجه به حالات خرابی متنوع و برای ارزیابی کفایت روش طراحی و فرمولاسیون حالت حدی، نیاز است. تحلیل حساسیت اجزای مختلف اتصال پایه به ستون برای شناسایی پارامترهای بسیار مهم در روند طراحی، نیاز است. در مقاله­ پیش­رو بر این مسائل تمرکز شده است. قابهای مقاوم به خمش …
قابهای مقاوم به خمش | اتصال فولادی صفحه­ ی زیر ستون | ترجمه تخصصی مقاله عمران

سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر