پرش لینک ها

طرح قطع و خوابانیدن بار مبتنی بر فازور همگام گسترده برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژی

طرح قطع و خوابانیدن بار مبتنی بر فازور همگام گسترده برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژی

18,000 تومان 16,000 تومانچکیده:

این مقاله یک روش جدید بر مبنای شاخص پایداری ولتاژی گسترده برای قطع و خوابانیدن بهینه­ ی بار به منظور جلوگیری از پدیده­ ی ناپایداری ولتاژی، ارائه می ­نماید. واحدهای اندازه­ گیری فازوری (PMS ها) به دلیل مزایای فراوان در پایش ناحیه­ گسترده­ ی سیستم­ های قدرت، حفاظت و کنترل بطور گسترده در سالیان اخیر مورد بهره ­برداری قرار گرفته اند. هدف این مقاله فراهم آوردن روش بهینه­ ی جدیدی در قطع و خوابانیدن بار است که کمترین مقدار ممکن از بار را از باس­ های بهینه جدا کند. نه تنها سیستم پایداری سیستم به عنوان هدف اصلی مورد نظر، بلکه قطع و خوابانیدن حداقلی بار نیز به حساب آمده­ است. علاوه بر این، مسئله­ ی قطع و خوابانیدن بهینه­ ی بار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته (DICA) در سناریوهای ناپایداری ولتاژی میان­ مدت و بلند مدت اعمال شده ­است. در تمام بررسی­ ها، محدودیت ­های خاصی جهت دستیابی به پاسخ­ های عملی در نظر گرفته شده­ است. به علاوه، برخی اصلاحات به ICA رایج اعمال شده که آن را برای حل مسئله­ ی قطع و خوابانیدن بهینه ­ی بار، مناسب نموده است. اصلاحات جدیدی منجر به مشخصه­ ی همگرایی سریع و زمان کمتر اجرا شده که این در پرداختن به مسائل ناپایداری سیستم ­های قدرت حیاتی، است.

فروپاشی ولتاژی | قطع و خوابانیدن بار | فازور همگام گسترده | load shedding | ترجمه تخصصی

سفــــارش ترجمـــه 

شناسه محصول: 7ea701bb2856

توضیحات

طرح قطع و خوابانیدن بار مبتنی بر فازور همگام گسترده برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژی
ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

A wide area synchrophasor-based load shedding scheme to prevent voltage collapse

دانلود مقاله لاتین

تعداد صفحات مقاله لاتین : 10                      تعداد صفحات ترجمه: 23                    سال انتشار: 2016       کد محصول:10007
چکیده:
این مقاله یک روش جدید بر مبنای شاخص پایداری ولتاژی گسترده برای قطع و خوابانیدن بهینه­ ی بار به منظور جلوگیری از پدیده­ ی ناپایداری ولتاژی، ارائه می ­نماید. واحدهای اندازه­ گیری فازوری (PMS ها) به دلیل مزایای فراوان در پایش ناحیه­ گسترده­ ی سیستم­ های قدرت، حفاظت و کنترل بطور گسترده در سالیان اخیر مورد بهره ­برداری قرار گرفته اند. هدف این مقاله فراهم آوردن روش بهینه­ ی جدیدی در قطع و خوابانیدن بار است که کمترین مقدار ممکن از بار را از باس­ های بهینه جدا کند. نه تنها سیستم پایداری سیستم به عنوان هدف اصلی مورد نظر، بلکه قطع و خوابانیدن حداقلی بار نیز به حساب آمده­ است. علاوه بر این، مسئله­ ی قطع و خوابانیدن بهینه­ ی بار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته (DICA) در سناریوهای ناپایداری ولتاژی میان­ مدت و بلند مدت اعمال شده ­است. در تمام بررسی­ ها، محدودیت ­های خاصی جهت دستیابی به پاسخ­ های عملی در نظر گرفته شده­ است. به علاوه، برخی اصلاحات به ICA رایج اعمال شده که آن را برای حل مسئله­ ی قطع و خوابانیدن بهینه ­ی بار، مناسب نموده است. اصلاحات جدیدی منجر به مشخصه­ ی همگرایی سریع و زمان کمتر اجرا شده که این در پرداختن به مسائل ناپایداری سیستم ­های قدرت حیاتی، است.
فروپاشی ولتاژی | قطع و خوابانیدن بار | فازور همگام گسترده | load shedding | ترجمه تخصصی فروپاشی ولتاژی | قطع و خوابانیدن بار | فازور همگام گسترده | load shedding | ترجمه تخصصی

مقدمه – فروپاشی ولتاژی

امروزه سیستم­ های قدرت در نزدیکی مرزهای پایداری خود کار می ­کنند. به دلیل مقیاس بزرگ و پیچیدگی طبیعی سیستم­ های قدرت، خطر خاموشی هنگام عملکرد سیستم نزدیک به مرزهای پایداری­، زیاد است. فروپاشی ولتاژی چندین بار موجب خاموشی در نقاط مختلف جهان شده است. بنابراین پایداری ولتاژی یکی از دغدغه ­های عمده در عملکرد سیستم­ های قدرت است. تعاریف مختلفی برای پایداری ولتاژی سیستم ­های قدرت بیان شده است [1-4]. پایداری ولتاژ با توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژهای قابل قبول در تمامی باس­ ها در سیستم تحت شرایط نرمال و پس از قرارگیری در معرض آشفتگی، در ارتباط است [5]. راه ­حل­ های مختلفی برای کنترل مسئله ­ی پایداری ولتاژی وجود دارد، همانند جبران­ کننده های شانت، کنترل تپ­ چنجر، کنترل توان راکتیو ژنراتورها، ادوات FACTS و قطع و خوابانیدن بار زیر ولتاژ (UVLS). UVLS آخرین گام در حفاظت سیستم ­های قدرت در مواجهه با ناپایداری ولتاژ است [6]. طرح ­های مختلفی برای UVLS پیشنهاد شده است. این طرح­ ها را می­ توان در دو گروه جای داد: محلی و گسترده. در روش­ های محلی، رله­ های UVLS با استفاده از اندازه­ گیری­ های محلی عمل می­ کند. شاخص پایداری می­ تواند دامنه­ ی ولتاژ یا یک مقیاس پایداری ولتاژی باشد [7]. هرچند که وضعیت پایداری ولتاژی یک سیستم قدرت تأثیر مستقیمی بر دامنه ­ی ولتاژ دارد اما مورد دوم یک شاخص پایداری مناسب برای تصمیم­ گیری UVLS نیست. نه تنها وضعیت پایداری ولتاژ، بلکه پارامترهای مختلف نیز بر دامنه­ ی ولتاژ اثر می ­گذارند. در [8] یک طرح تطبیقی قطع و خوابانیدن تحت ولتاژ با استفاده از کنترل پیشگویانه­ ی مدل جهت حفاظت از سیستم قدرت در مقابل ناپایداری ولتاژی پیشنهاد شده ­است. یک رویکرد جدید مبتنی بر تکنیک بهینه­ سازی بازپخت شبیه­ سازی­ شده براساس ازدحام ترکیبی ذرات (PSO-B-SA) در [9] برای حل مسئله­ ی قطع و خوابانیدن بار تحت ولتاژ (UVLS) پیشنهاد شده است. روشی برای تعیین محل و مقدار بار قطع­ شده، به منظور اجتناب از ناپایداری ولتاژی در [10] آمده است. این روش بر مقیاس­ های ریسک ناپایداری ولتاژی پیشنهاد شده در [11] استوار است. یک روش در [12] جهت مطالعه­ ی مسئله­ ی قطع و خوابانیدن بار در وضعیت­ های اضطراری (در آن حل پخش بار را نمی­ توان برای سیستم تحت تنش یافت) بسط داده شده است. این الگوریتم به دو مسئله­ ی فرعی تقسیم شده است، شامل مسئله­ ی فرعی ترمیم قابلیت حل و مسئله­ ی فرعی بهبود حاشیه­ ی پایداری ولتاژ (VSM). فروپاشی ولتاژی …
فروپاشی ولتاژی | قطع و خوابانیدن بار | فازور همگام گسترده | load shedding | ترجمه تخصصی

سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر