پرش لینک ها

پیشرفت و مسائل موجود در طرحهای حفاظت ریزشبکه

پیشرفت و مسائل موجود در طرحهای حفاظت ریزشبکه

12,000 تومان 10,000 تومانچکیده

در سطح جهانی، کاهش تدریجی منابع سوخت ­های فسیلی، بهره ­وری کم انرژی و آلودگی جهانی از جمله مسائل عمده­ای هستند که در سیستم­ های متداول توان با آنها مواجهیم. این امر منجر به روند جدیدی در تولید توان بصورت محلی با استفاده از منابع پراکنده ­ی انرژی (DER) در سطح ولتاژ توزیع شده ­است. مفهوم ریزشبکه که به عنوان جایگزین جالبی برای یکپارچه­ سازی DER ها در شبکه­ های توزیع ظاهر شد، دارای مزایای بسیاری به لحاظ قابلیت اطمینان و کیفیت توان است. به رغم این مزیت­ ها، هنوز چالش­ هایی مانع توسعه­ ی ریزشبکه­ ها می ­شوند. یکی از این چالش ­ها حفاظت ریزشبکه است، و برای حل آن، پژوهشگران در جهت توسعه­ ی طرح ­های حفاظتی مختلف تلاش نموده ­اند. هدف این مقاله مرور کارهای پژوهشی پیشین در رابطه با راهبردهای حفاظتی موجود اتخاذشده در پرداختن به مسئله­ ی حفاظت ریزشبکه­ هم در حالات عملیاتی متصل به شبکه و هم منفرد است.
طرحهای حفاظت ریزشبکه | مد عملیاتی مستقل | منابع انرژی پراکنده | ترجمه تخصصی مقاله برق

سفــــارش ترجمـــه 

شناسه محصول: 11a9262b2b6e

توضیحات

پیشرفت و مسائل موجود در طرحهای حفاظت ریزشبکه
ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

Progress and problems in micro-grid protection schemes

دانلود مقاله لاتین

تعداد صفحات مقاله لاتین : 6                      تعداد صفحات ترجمه: 11                    سال انتشار: 2014        کد محصول: 10004
چکیده
در سطح جهانی، کاهش تدریجی منابع سوخت ­های فسیلی، بهره ­وری کم انرژی و آلودگی جهانی از جمله مسائل عمده­ای هستند که در سیستم­ های متداول توان با آنها مواجهیم. این امر منجر به روند جدیدی در تولید توان بصورت محلی با استفاده از منابع پراکنده ­ی انرژی (DER) در سطح ولتاژ توزیع شده ­است. مفهوم ریزشبکه که به عنوان جایگزین جالبی برای یکپارچه­ سازی DER ها در شبکه­ های توزیع ظاهر شد، دارای مزایای بسیاری به لحاظ قابلیت اطمینان و کیفیت توان است. به رغم این مزیت­ ها، هنوز چالش­ هایی مانع توسعه­ ی ریزشبکه­ ها می ­شوند. یکی از این چالش ­ها حفاظت ریزشبکه است، و برای حل آن، پژوهشگران در جهت توسعه­ ی طرح ­های حفاظتی مختلف تلاش نموده ­اند. هدف این مقاله مرور کارهای پژوهشی پیشین در رابطه با راهبردهای حفاظتی موجود اتخاذشده در پرداختن به مسئله­ ی حفاظت ریزشبکه­ هم در حالات عملیاتی متصل به شبکه و هم منفرد است.
مقـدمــه – طرحهای حفاظت ریزشبکه
به منظور تأمین انرژی سطح توزیع، ریزشبکه روشی است که می­ تواند در جاهایی به کار گرفته شود که DER های کوچک مقیاس را در شبکه­ های توزیع LV و همچنین MV یکپارچه سازد [1-3]. این روش به منظور تأمین بارهای الکتریکی و حرارتی مشترکان، به صورت محلی و به طور همزمان برق و حرارت تولید می­ کند. واحدهای DER متعارف مستقل جدا از هم که با راهبرد “Fit and Forget”  به شبکه­ ی توزیع موجود متصلند، اثرات پویای قابل توجهی بر رفتار شبکه­ ی اصلی برق دارند. در مقابل چنانچه آنها به شکل ریزشبکه ­ها با هم ادغام شده  ­باشند (با کنترل­ کننده ­های هوشمند)، ایمنی و پایداری کلی سیستم توزیع را می ­توان ارتقاء داد. ریزشبکه­ ها می ­توانند به صورت همزمان با شبکه­ ی اصلی مستقلاً به عنوان جزایر خودمختار عمل کنند [4-10]. بطور معمول آنها به شبکه­ ی اصلی برق متصلند، اما هنوز قابلیت جداسازی خود را از شبکه­ ی اصلی در صورت وجود اختلال در آن، دارا می ­باشند. این به مشترکان عملکردی مقرون به صرفه و پایدار ارائه می­ دهد. طرحهای حفاظت ریزشبکه …
سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر