پرش لینک ها

رفتار ارتعاشی تعاملی در سیستم پل معلق تحت بارهای اعمالی وسایل نقلیه متحرک و تحریک های عمودی لرزه ای

رفتار ارتعاشی تعاملی در سیستم پل معلق تحت بارهای اعمالی وسایل نقلیه متحرک و تحریک های عمودی لرزه ای

16,000 تومان 14,000 تومانچکیده

در این مقاله رفتار ارتعاشی یک پل معلق تحت بارهای وارد شده از یک وسیله­ ی متحرک و حرکت های عمودی ناشی از زمین لرزه در تکیه گاه­ ها مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا سیستم پل معلق با استفاده از دو معادله کوپل شده غیرخطی مربوط به کابل و تیر با هدف توصیف مشخصه­ های دینامیکی به ترتیب برای کابل های تکیه گاهی و زیرسازی در مقاله نشان داده شده است. اثر دینامیکی رفت و آمد وسایل نقلیه به صورت ردیفی از نیروهای متحرک با فاصله برابر مدل شده است، در حالی که حرکت زمین لرزه به صورت ارتعاش عمودی در تکیه گاه­ های مرزی شبیه سازی شده است. معادلات انتگرالی- دیفرانسیلی حاکم بر مسئله به یک سری از معادلات دیفرانسیلی معمولی تبدیل شده است، تا در این بررسی به صورت تحلیلی قابل حل باشند. علاوه براین، بزرگ ترین پل معلق طراحی شده در جهان به نام “پل مسینا” (با دهنه مرکزی 3.3km) مورد بررسی قرار گرفته است و داده های ثبتی اصلاح شده در هنگام زمین لرزه Kobe در محاسبات اعمال شده است تا بررسی انجام شده و روش پیشنهادی را صحه گذاری نماییم. در نهایت اینگونه نتیجه گیری شده که تغییر شکل کابل ها، نوسان های بیشتری را در مقایسه با تیر ایجاد می کند چرا که خصوصیات مواد به کار رفته در کابل انعطاف پذیری بیشتری دارند. همچنین نشان داده شده است که اساسا تعامل هر دو نیروی جابه جایی و نیروهای مربوط به زمین لرزه می توانند پاسخ سیستم های پل معلق با دهنه بلند بخصوص در حوالی تکیه گاه های انتهایی را تشدید کنند.

سیستم پل معلق | معادلات غیرخطی تزویج نشده کابل-تیر | ترجمه تخصصی مقالات مهندسی عمران 

شناسه محصول: b905e7ae71bd

توضیحات

رفتار ارتعاشی تعاملی در سیستم پل معلق تحت بارهای اعمالی وسایل نقلیه متحرک و تحریک های عمودی لرزه ای
ترجمه تخصصی مقاله عمران

The interactive vibration behavior in a suspension bridge system under moving vehicle loads and vertical seismic excitations

دانلود مقاله لاتین

تعداد صفحات مقاله لاتین : 14                      تعداد صفحات ترجمه: 19                    سال انتشار: 2011       کد محصول: 10022
چکیده
در این مقاله رفتار ارتعاشی یک پل معلق تحت بارهای وارد شده از یک وسیله­ ی متحرک و حرکت های عمودی ناشی از زمین لرزه در تکیه گاه­ ها مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا سیستم پل معلق با استفاده از دو معادله کوپل شده غیرخطی مربوط به کابل و تیر با هدف توصیف مشخصه­ های دینامیکی به ترتیب برای کابل های تکیه گاهی و زیرسازی در مقاله نشان داده شده است. اثر دینامیکی رفت و آمد وسایل نقلیه به صورت ردیفی از نیروهای متحرک با فاصله برابر مدل شده است، در حالی که حرکت زمین لرزه به صورت ارتعاش عمودی در تکیه گاه­ های مرزی شبیه سازی شده است. معادلات انتگرالی- دیفرانسیلی حاکم بر مسئله به یک سری از معادلات دیفرانسیلی معمولی تبدیل شده است، تا در این بررسی به صورت تحلیلی قابل حل باشند. علاوه براین، بزرگ ترین پل معلق طراحی شده در جهان به نام “پل مسینا” (با دهنه مرکزی 3.3km) مورد بررسی قرار گرفته است و داده های ثبتی اصلاح شده در هنگام زمین لرزه Kobe در محاسبات اعمال شده است تا بررسی انجام شده و روش پیشنهادی را صحه گذاری نماییم. در نهایت اینگونه نتیجه گیری شده که تغییر شکل کابل ها، نوسان های بیشتری را در مقایسه با تیر ایجاد می کند چرا که خصوصیات مواد به کار رفته در کابل انعطاف پذیری بیشتری دارند. همچنین نشان داده شده است که اساسا تعامل هر دو نیروی جابه جایی و نیروهای مربوط به زمین لرزه می توانند پاسخ سیستم های پل معلق با دهنه بلند بخصوص در حوالی تکیه گاه های انتهایی را تشدید کنند.
سیستم پل معلق | معادلات غیرخطی تزویج نشده کابل-تیر | ترجمه تخصصی مقالات مهندسی عمران سیستم پل معلق | معادلات غیرخطی تزویج نشده کابل-تیر | ترجمه تخصصی مقالات مهندسی عمران

مقدمه

مهندسان سازه اغلب در هنگام آنالیز معادلات مربوط به سازه های با دهنه بزرگ تحت زمین لرزه، با مشکل حرکت های چندگانه ­ی تکیه­ گاهی مواجه می­شوند [1-6]. به عنوان مثال، پاسخ لرزه­ای ناشی از زمین لرزه در یک پل معلق، یک مسئله ارتعاشی تکیه گاهی چند نقطه ای معمولی است که از اثر انتشار موج های لرزه ­ای در محل ساخت ناشی می­ شود. در راستای توسعه سریع شبکه های حمل و نقل پیشرفته، در برنامه توسعه زیر ساخت های یک کشور، پل های معلق اغلب بر روی رودهای با عرض وسیع و دره های عمیق ساخته می شوند. اخیرا برخی محققان رفتار دینامیکی پل های معلق تحت بارهای متحرک را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند [4,7–12].
سیستم پل معلق | معادلات غیرخطی تزویج نشده کابل-تیر | ترجمه تخصصی مقالات مهندسی عمران

سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر