پرش لینک ها

چارچوبی برای اتوماسیون ایمنی عملکرد سیستمهای ایمنی بحرانی

چارچوبی برای اتوماسیون ایمنی عملکرد سیستمهای ایمنی بحرانی

16,000 تومان 14,000 تومانچکیده

هرچه سطح ریسک بالاتر برود، ایمنی بیشتر کاهش می­ یابد و بالعکس. تاریخچه­ ی ارزیابی ریسک از نقطه­ ی بررسی حادثه به سوی از پیش تعیین نمودن سطح کوانتومی ریسک، در حرکت است. ارزیابی سطح ریسک بخشی از روند بررسی ریسک برای شناخت اثرات، اهمیت خطر، و خطرات عملیاتی و جنبه­ های ریسک است. روند ارزیابی خطر به طراحی مناسب روش ­های کنترل ریسک جهت پیشنهاد نمودن تأمین اقدامات امنیتی مناسب به منظور کاهش تبعات ریسک، اجتناب از سبک ­شمردن ریسک­ و خطرات، کمک می­ کند. ممکن است عملکردهای فاقد ریسک و فاقد نقض یا “خرابی ایمن” در سیستم­ های ایمنی بحرانی منجر به از بین رفتن تجهیزات، خسارت مالی، آسیب­ های زیست ­محیطی و خطرات برای زندگی بشر نشوند. تکنیک ­های استاندارد حاکم به عوامل ریسک متنوعی اشاره دارند و نقاط بالقوه ­ای را نشان می ­دهند که در آنها عملیات ایمنی بحرانی می­تواند به شکست بینجامد. توسعه­ ی یک چارچوب بر استانداردهای اجرایی حاکم استوار است و با ارزیابی ایمنی ریسک برای اتوماسیون ایمنی عملکردهای سیستم ایمنی بحرانی سر و کار دارد. برای کنکاش در عوامل مختلف بنیادین ریسک، اثرات و ارزیابی آن برای مشخص­سازی دامنه­، ویژگی­ ها و احتمالات ریسک بطور جامع با در نظر گرفتن شرایط عملی، چارچوبی برای اتوماسیون امنیتی عملکردهای ایمنی بحرانی پیشنهاد می­ شود. این روش عوامل بنیادین ریسک را شناسایی نموده و اهمیت آن را به لحاظ شغلی و مالی تعیین می­ کند. بر اساس این شناسایی، یک مقیاس ده نقطه­ ای جهت بررسی خطرات امنیتی به دست می­ آید. نتایج اعمال این چارچوب به نیروگاه بهبود قابل توجهی را در ارزیابی ریسک در مقایسه با ارزیابی ­های موجود از ریسک نشان داد. این نشانه­ای از ارزیابی ریسک ایمنی ناکافی/محدود حاکم در پرداختن دقیق به ریسک عملیاتی مربوطه است و اثبات می­ کند که این چارچوب مفید است.
سیستمهای ایمنی بحرانی | Safety-critical systems | عملکردهای نیروگاهی | ترجمه مقاله برق

سفــــارش ترجمـــه 

شناسه محصول: 0b924c21cb15

توضیحات

چارچوبی برای اتوماسیون ایمنی عملکرد سیستمهای ایمنی بحرانی
ترجمه تخصصی مقاله مهندسی برق

A framework for safety automation of safety-critical systems operations

دانلود مقاله لاتین

تعداد صفحات مقاله لاتین : 10                      تعداد صفحات ترجمه: 26                   سال انتشار: 2015               کد محصول: 10006
چکیده – سیستمهای ایمنی بحرانی
هرچه سطح ریسک بالاتر برود، ایمنی بیشتر کاهش می­ یابد و بالعکس. تاریخچه­ ی ارزیابی ریسک از نقطه­ ی بررسی حادثه به سوی از پیش تعیین نمودن سطح کوانتومی ریسک، در حرکت است. ارزیابی سطح ریسک بخشی از روند بررسی ریسک برای شناخت اثرات، اهمیت خطر، و خطرات عملیاتی و جنبه­ های ریسک است. روند ارزیابی خطر به طراحی مناسب روش ­های کنترل ریسک جهت پیشنهاد نمودن تأمین اقدامات امنیتی مناسب به منظور کاهش تبعات ریسک، اجتناب از سبک ­شمردن ریسک­ و خطرات، کمک می­ کند. ممکن است عملکردهای فاقد ریسک و فاقد نقض یا “خرابی ایمن” در سیستم­ های ایمنی بحرانی منجر به از بین رفتن تجهیزات، خسارت مالی، آسیب­ های زیست ­محیطی و خطرات برای زندگی بشر نشوند. تکنیک ­های استاندارد حاکم به عوامل ریسک متنوعی اشاره دارند و نقاط بالقوه ­ای را نشان می ­دهند که در آنها عملیات ایمنی بحرانی می­تواند به شکست بینجامد. توسعه­ ی یک چارچوب بر استانداردهای اجرایی حاکم استوار است و با ارزیابی ایمنی ریسک برای اتوماسیون ایمنی عملکردهای سیستم ایمنی بحرانی سر و کار دارد. برای کنکاش در عوامل مختلف بنیادین ریسک، اثرات و ارزیابی آن برای مشخص­سازی دامنه­، ویژگی­ ها و احتمالات ریسک بطور جامع با در نظر گرفتن شرایط عملی، چارچوبی برای اتوماسیون امنیتی عملکردهای ایمنی بحرانی پیشنهاد می­ شود. این روش عوامل بنیادین ریسک را شناسایی نموده و اهمیت آن را به لحاظ شغلی و مالی تعیین می­ کند. بر اساس این شناسایی، یک مقیاس ده نقطه­ ای جهت بررسی خطرات امنیتی به دست می­ آید. نتایج اعمال این چارچوب به نیروگاه بهبود قابل توجهی را در ارزیابی ریسک در مقایسه با ارزیابی ­های موجود از ریسک نشان داد. این نشانه­ای از ارزیابی ریسک ایمنی ناکافی/محدود حاکم در پرداختن دقیق به ریسک عملیاتی مربوطه است و اثبات می­ کند که این چارچوب مفید است.
سیستمهای ایمنی بحرانی | Safety-critical systems | عملکردهای نیروگاهی | ترجمه مقاله برق
مقدمه – سیستمهای ایمنی بحرانی
یک سیستم ایمنی بحرانی همانند سیستمی است که دارای پتانسیل بوده و احتمال دارد موجب حوادثی خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم شود. نقض در چنین سیستم­ هایی می­ تواند منجر به تلفات جانی، خسارت به اموال، آسیب­ های زیست­ محیطی و خسارت مالی شود. امنیت به عملکردهای مناسب چنین سیستم­ هایی وابسته است. امنیت همیشه برای کل سیستم شامل تمام عملکردهای ایمنی بحرانی مد نظر قرار می­ گیرد. نمونه ­هایی از سیستم­ های ایمنی بحرانی عبارتند از دفاعی ( سیستم­ های تحویل سلاح در برنامه­ های تحقیقات فضایی)؛ صنایع تولیدی (تولید، کنترل­ های ساخت، تعمیرات و کاربرد ربات­ ها)؛ صنایع فرآوری (تولید برق، فرآیندهای شیمیایی و غیره)؛ حمل و نقل (سیستم ­های پرواز باسیم، سیستم­ های کنترل ترافیک هوایی، سیستم ­های درهم ­تنیده، سیستم علامت­دهی خودکار راه ­آهن، سیستم­ های کنترل ترافیک جاده، سیستم­ های ایمنی خودرو)؛ ارتباطات (سیستم­ های اعزام آمبولانس، صوت آنلاین و ارتباطات داده)؛ پزشکی (دستگاه­ های اشعه درمانی، تشخیص پزشکی رادیویی، ربات­ های پزشکی و مواردی از این دست). نمونه ­هایی از فناوری­ های اتوماسیون عبارتند از: (1) سیستم­ های اتوماسیون، (2) سیستم ­های شناسایی (3) سیستم­ های تحت کنترل انسان (4) کنترل­ های صنعتی (5) کنترل­ های سیستم صنعتی (6) سیستم­ های الزامات ویژه­ ی خدماتی (7) سیستم­ های حسگر (8) سیستم ­های کنترل توان (9) اتوماسیون مبتنی بر PC ، و غیره.
زمانیکه اتوماسیون ایمنی در نظر گرفته می­ شود، اتوماسیون عملکردهای سیستم ایمنی بحرانی نیاز به درک روشنی دارد. اتوماسیون ایمنی شامل نرم­ افزار و سخت­ افزار کامپیوتری، برق، دستگاه ­ها و تجهیزات الکتریکی یا مکانیکی است. ممکن است سخت­ افزار یا نرم ­افزار (چنانچه جهت کنترل عملکردهای سیستم ایمنی بحرانی مورد استفاده قرار گیرد) در خطر سهم داشته باشد یا موجب شود مؤلفه­ های دیگر به عوامل خطرناکی بدل شوند. چنانچه خطر کاملاً غیرممکن یا بسیار بعید باشد، سخت­ افزار و نرم ­افزار، ایمن تلقی می­ شوند. اتوماسیون ایمنی شامل سیستم ­های کنترل تعبیه­ شده است. اتوماسیون ایمنی بر نرم ­افزاری برای تحقق ایمنی جهت دستیابی به اهداف آن با قابلیت­ های اضافی تکیه دارد. درک روشنی از فرآیند توسعه­ ی نرم ­افزار این است که باید نرم­ افزار باکیفیتی ارائه شود که قادر به حذف خطرات با تشخیص خطرات بالقوه ­ی دخیل در خطاهای نرم ­افزار در عملکرد سیستم ­های ایمنی بحرانی اثرگذار بر حیات، محیط و اموال­ باشد. سیستمهای ایمنی بحرانی …
سیستمهای ایمنی بحرانی | Safety-critical systems | عملکردهای نیروگاهی | ترجمه مقاله برق

سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر