پرش لینک ها

تحریم‌ها علیه ایران و تأثیر آن بر استفاده از مواد مخدر و درمان اعتیاد

تحریم‌ها علیه ایران و تأثیر آن بر استفاده از مواد مخدر و درمان اعتیاد

8,000 تومان 6,000 تومانچکیده

نگرانی­ های فراینده ای در مورد اثرات تحریم‌ها علیه ایران بر برنامه‌های درمان اعتیاد وجود دارند. کمبودِ تجهیزات پزشکی ضروری، دسترسیِ کمترِ بیمار به خدمات درمانی به­ دلیل محدودیت‌های اقتصادی، مشکلات مالی برای سازمان­ های غیردولتی و برنامه‌های کاهش آسیب و همچنین تغییر در بازارهای مواد مخدر در ایران و منطقه، برخی از اثرات منفی تحریم ­ها هستند. مؤثرترین راه‌حل برای جلوگیری از وخامت بیشتر در استفاده از مواد مخدر و وضعیت درمان مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در ایران و منطقه، پایان دادن به تحریم ­ها است.

درمان اعتیاد ✅ تحریم دارویی ایران ✅ تحریم دارو و ترک اعتیاد ✅ Sanctions against Iran 

شناسه محصول: 70ca4c03212b

توضیحات

تحریم‌ها علیه ایران و تأثیر آن بر استفاده از مواد مخدر و درمان اعتیاد
ترجمه تخصصی مقاله علوم اقتصادی

Sanctions against Iran and the impact on drug use and addiction treatment

دانلود مقاله لاتین

تعداد صفحات مقاله لاتین : 2                  تعداد صفحات ترجمه: 2                   سال انتشار: 2013                  کد محصول: 10038
چکیده
نگرانی­ های فراینده ای در مورد اثرات تحریم‌ها علیه ایران بر برنامه‌های درمان اعتیاد وجود دارند. کمبودِ تجهیزات پزشکی ضروری، دسترسیِ کمترِ بیمار به خدمات درمانی به­ دلیل محدودیت‌های اقتصادی، مشکلات مالی برای سازمان­ های غیردولتی و برنامه‌های کاهش آسیب و همچنین تغییر در بازارهای مواد مخدر در ایران و منطقه، برخی از اثرات منفی تحریم ­ها هستند. مؤثرترین راه‌حل برای جلوگیری از وخامت بیشتر در استفاده از مواد مخدر و وضعیت درمان مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در ایران و منطقه، پایان دادن به تحریم ­ها است.
کلمات کلیدی: تحریم، ایران، درمان اعتیاد، کاهش آسیب
از سال 1997 ایران در قوانین مبارزه با مواد مخدر به ­منظور توسعه­ ی برنامه‌های درمان اعتیاد و کاهش آسیب در سراسر کشور تجدیدنظر کرده است. با تأکید بر رویکرد کاهش تقاضا، انواع مختلفی از مراکز درمانی ازجمله خدماتِ سم‌زدایی در بیمار، برنامه‌های بلندمدت و کوتاه­مدت، برنامه‌های درمان در مطب، مراکز درمانی نگهدارنده با متادون و برنامه‌های درمانگاهیِ روز تأسیس شدند. در حال حاضر، بیشترِ بیماران خودشان هزینه‌های درمانی را پرداخت می ­کنند و تحت پوشش شرکت‌های بیمه­ ی دولتی و خصوصی نیستند. تنها تعداد کمی از بیماران بی‌بضاعت توسط دولت حمایت می­ شوند (قانون مبارزه با مواد مخدرِ جمهوری اسلامی ایران، 1997). تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه ­ی اروپا و دوجانبه اعمال‌شده علیه بانک‌ها و نفت و دیگر تجارت­ های ایران از سال 2012 اثر زیان­باری بر استفاده از مواد مخدر، برنامه‌های درمان اعتیاد و کاهش آسیب در ایران داشته­ اند.

 

درمان اعتیاد ✅ تحریم دارویی ایران ✅ تحریم دارو و ترک اعتیاد ✅ Sanctions against Iran

سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر