پرش لینک ها

تحلیل تأثیر خودروهای دارای اضافه بار بر سن فرسودگی روسازی های انعطاف پذیر بر مبنای داده های توزین حین حرکت (WIM)

تحلیل تأثیر خودروهای دارای اضافه بار بر سن فرسودگی روسازی های انعطاف پذیر بر مبنای داده های توزین حین حرکت (WIM)

16,000 تومان 14,000 تومانچکیده

خودروهای دارای اضافه بار اثر قابل ملاحظه ­ای بر تنش و سن فرسودگی روسازی دارند. همانگونه که مطالعات مختلف نشان می­ دهد، زمانیکه کنترل ترافیک ضعیف باشد، این پدیده تشدید می­ شود. این مقاله نتایج پژوهشی شامل تحلیل داده ­های توزین حین حرکت حاصل از هشت ایستگاه و تحلیل فرسودگی روسازی آسفالت در اثر ترافیک ترکیبی را ارائه می­ دهد. توزیع بار محوری خودروها از جمله اثرات محورهای چندگانه نیز ارائه شده ­است. بارهای محوری ترکیبی به تعداد معادل بارهای محوری 100 کیلو نیوتون استاندارد تبدیل شدند. ضریب هم­ ارزی با مدل رگرسیون بار وابسته به توزیع بار محوری و درصد خودروهای دارای اضافه بار را نیز ارائه نموده­ ایم. تحلیل اثر خودروهای دارای اضافه بار بر کاهش سن فرسودگی ساختار روسازی ارائه شده است. این تحلیل نشان داد که افزایش درصد خودروهای دارای اضافه بار از صفر به 20% می­ تواند سن فرسودگی روسازی آسفالت را تا 50% کاهش دهد.
توزین حین حرکت | فرسودگی روسازی | weigh in motion | ترجمه مقاله عمران | fatigue life

سفــــارش ترجمـــه 

شناسه محصول: 502782719521

توضیحات

تحلیل تأثیر خودروهای دارای اضافه بار بر سن فرسودگی روسازی های انعطاف پذیر بر مبنای داده های توزین حین حرکت (WIM)
ترجمه تخصصی مقاله مهندسی مهندسی عمران – راه و ترابری

Analysis of effect of overloaded vehicles on fatigue life of flexible pavements based on weigh in motion (WIM) data

دانلود مقاله لاتین

تعداد صفحات مقاله لاتین : 12                      تعداد صفحات ترجمه: 24                   سال انتشار: 2015               کد محصول: 10008

چکیده
خودروهای دارای اضافه بار اثر قابل ملاحظه ­ای بر تنش و سن فرسودگی روسازی دارند. همانگونه که مطالعات مختلف نشان می­ دهد، زمانیکه کنترل ترافیک ضعیف باشد، این پدیده تشدید می­ شود. این مقاله نتایج پژوهشی شامل تحلیل داده ­های توزین حین حرکت حاصل از هشت ایستگاه و تحلیل فرسودگی روسازی آسفالت در اثر ترافیک ترکیبی را ارائه می­ دهد. توزیع بار محوری خودروها از جمله اثرات محورهای چندگانه نیز ارائه شده ­است. بارهای محوری ترکیبی به تعداد معادل بارهای محوری 100 کیلو نیوتون استاندارد تبدیل شدند. ضریب هم­ ارزی با مدل رگرسیون بار وابسته به توزیع بار محوری و درصد خودروهای دارای اضافه بار را نیز ارائه نموده­ ایم. تحلیل اثر خودروهای دارای اضافه بار بر کاهش سن فرسودگی ساختار روسازی ارائه شده است. این تحلیل نشان داد که افزایش درصد خودروهای دارای اضافه بار از صفر به 20% می­ تواند سن فرسودگی روسازی آسفالت را تا 50% کاهش دهد.
توزین حین حرکت | فرسودگی روسازی | weigh in motion | ترجمه مقاله عمران | fatigue life
مقدمه
پیش ­زمینه
در لهستان، پس از تحول اقتصادی در سال­ های آغازین 1990، حمل و نقل جاده ­ای به سرعت رشد کرد. توزیع رده ­ی خودرویی بطور قابل ملاحظه­ ای تغییر کرده و کامیون­ های تریلر رایج­ تر شدند. پس از پیوستن لهستان به اتحادیه­ ی اروپا در سال 2005 بیشینه­ ی وزن مجاز افزایش یافت و در نتیجه، بارهای محوری خودرو نیز افزایش یافتند. افزون براین، برخی بخش­ های خودروها از بیشینه ی بار مجاز فراتر رفتند. به علت رشد اخیر ترابری جاده ­ای، خودروهای دارای اضافه بار به معضلی جدی در لهستان بدل شدند (زیدلو و واردگا، 2003؛ ریس و همکاران، 2011). بنابراین، انجام مطالعات در رابطه با تأثیر خودروهای دارای اضافه بار بر تنش ­های روسازی ضروری بود. در گذشته مطالعاتی در رابطه با اضافه بار و اثرات آن بر روسازی­ ها وجود داشت (محمدی و شاه، 1992؛ صادقی و فتحعلی، 2007؛ پایس و همکاران، 2013). این پژوهش­ ها و سایر مطالعات نشان داد که ممکن است اضافه بار خودروها و ظرفیت آسیب ­رسانی آنها بطور قابل ملاحظه ­ای سن سرویس ­دهی روسازی جاده را کاهش دهد. ساده ­ترین آماره جهت توصیف اضافه بار، درصد خودروهای دارای اضافه بار در تعداد کل کامیون­هاست. در برخی کشورها، همانند چین یا اندونزی، مشخص شد که درصد خودروهای دارای اضافه بار می­ تواند به سطح بسیار بالای 80% دست یابد (مولیونو و آنتامن، 2010؛ ژائو و همکاران، 2012) اما بیشتر اوقات درصد خودروهای دارای اضافه بار در گستره­ ی 10 تا 30% است. با این وجود در رده­ های خاصی از خودروها، همانند کامیون­ های تک­ تریلر پنج یا شش محوره، درصد خودروهای دارای اضافه بار بطور ویژ زیاد است و می­ تواند به مقداری تقریبی 80% برسد (محمدی و شاه، 1992؛ پایس و همکاران، 2013). در مقایسه با خودروهایی که به درستی بارگذاری شده­ اند، خودروهای دارای اضافه بار به تعداد کمتر وجود دارند، اما به علت پتانسیل بیشترشان در ایجاد صدمات، ممکن است سهم قابل ملاحظه ­ای در تنش وارد بر روسازی داشته باشند. تنش سریع­تر در روسازی موجب افزایش هزینه­ های نگهداری و دفعات بیشتر تعمیرات می­ شود. مطالعات انجام گرفته توسط پایس و همکاران (2013) نشان داد که هزینه های نگهداری جاده که به ازای یک خودرو محاسبه می­ شود تا 100% برای خودروهای دارای اضافه بار در مقایسه با هزینه­ ی همان خودروهای با بار مجاز، بیشتر است. توزین حین حرکت …

توزین حین حرکت | فرسودگی روسازی | weigh in motion | ترجمه مقاله عمران | fatigue life

سفــــارش ترجمـــه

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر