پرش لینک ها

اکسی توسین و گیرنده های اکسی توسین در سلول های سرطانی و تکثیر آنها

اکسی توسین و گیرنده های اکسی توسین در سلول های سرطانی و تکثیر آنها

10,000 تومان 8,000 تومانچکیده

اکسی ­توسین نوناپپتیدی هیپوتالاموسی نقش مهمی در بسیاری از فعالیت­ های رفتاری و نسل ­زایی دارد. با اینحال، در سالیان اخیر، یک نقش جدید برای اکسی­ توسین در آسیب ­شناسی نئوپلاستی شناسایی شده است. اکسی ­توسین در تومورها از طریق فعال نمودن یک گیرنده­ ی تراغشایی تزویجی G خاص، یعنی گیرنده­ ی اکسی ­توسین، به عنوان تنظیم­ کننده­ ی رشد عمل می ­کند. در شرایط آزمایشگاهی، اکسی­ توسین مانع تکثیر سلول­ های نئوپلاستی با منشأ اپیتلیال (پستانی و درون ­زهدانی)، عصبی یا استخوانی شد، تمامی اینها گیرنده­ ی اکسی­توسین دارند. به علاوه، تأثیر مهارکننده ­ی رشد اکسی­توسین بر کارسینوم پستانی موش ­های آزمایشگاهی و موش­ های صحرایی نیز تست شد. در سلول­ های نئوپلاستی حاصل از دو بافت دیگر هدف اکسی ­توسین، یعنی تروفوبلاست و اندوتلیوم، مشخص شد که اکسی­ توسین تکثیر سلول­ ها را بهبود می ­بخشد، این اثر عکس چیزی است که پیشتر برای سایر سلول­ های واکنش ­دهنده به اکسی­ توسین بیان شد. مسیرهای انتقال سیگنال تزویجی با اثرات بیولوژیک اکسی ­توسین در سلول­ های مهارکننده­ ی رشد اکسی ­توسین و سلول ­های تحریک­ کننده­ ی رشد آن متفاوت است، و می­ تواند به محل غشای خود گیرنده­ ی اکسی ­توسین وابسته باشد. ظاهراً اثر مهارکنندگی اکسی ­توسین توسط فعال شدن مسیر A کیناز پروتئینی cAMP که یک مسیر پیام­ رسانی غیرمتعارف اکسی­ توسین است تعدیل می­ شود، در حالیکه اثر ایجاد میتوز با افزایش  درون­ سلولی و فسفری شدن تیروزین، که مبدل­ های کلاسیک اکسی ­توسین هستند، همراه است. افزون بر این، قرارگیری گیرنده­ های اکسی­ توسین در گستره­ ی چربی غنی از کاویئولین-1، مهار رشد سلولی را به یک واکنش تکثیری تبدیل می­ کند و الگوهای مختلفی را برای فعال شدن کیناز پروتئینی فعال­ شده با تقسیم میتوزی / گیرنده­ ی فاکتور رشد اپیدرمال موجب می ­شود. این نقش غیرمنتظره برای اکسی ­توسین (و مشابه­ های آن) در تنظیم تکثیر سلولی و نیز نمود گسترده­ ی گیرنده­ های اکسی­ توسین در بافت نئوپلاستی با منشأهای مختلف دریچه­ ی جدیدی را به روی نقش بیولوژیکی سیستم اکسی­توسین-گیرنده­ ی اکسی­ توسین در سرطان گشوده است.


 

شناسه محصول: e6eee03a8880

توضیحات

اکسی توسین و گیرنده های اکسی توسین در سلول های سرطانی و تکثیر آنها
ترجمه تخصصی مقاله پزشکی – بیولوژی

oxytocin and oxytocin receptors in cancer cells and proliferationتعداد صفحات مقاله لاتین : 3                      تعداد صفحات ترجمه: 5                   سال انتشار: 2004               کد محصول: 10219


چکیده

اکسی ­توسین نوناپپتیدی هیپوتالاموسی نقش مهمی در بسیاری از فعالیت­ های رفتاری و نسل ­زایی دارد. با اینحال، در سالیان اخیر، یک نقش جدید برای اکسی­ توسین در آسیب ­شناسی نئوپلاستی شناسایی شده است. اکسی ­توسین در تومورها از طریق فعال نمودن یک گیرنده­ ی تراغشایی تزویجی G خاص، یعنی گیرنده­ ی اکسی ­توسین، به عنوان تنظیم­ کننده­ ی رشد عمل می ­کند. در شرایط آزمایشگاهی، اکسی­ توسین مانع تکثیر سلول­ های نئوپلاستی با منشأ اپیتلیال (پستانی و درون ­زهدانی)، عصبی یا استخوانی شد، تمامی اینها گیرنده­ ی اکسی­توسین دارند. به علاوه، تأثیر مهارکننده ­ی رشد اکسی­توسین بر کارسینوم پستانی موش ­های آزمایشگاهی و موش­ های صحرایی نیز تست شد. در سلول­ های نئوپلاستی حاصل از دو بافت دیگر هدف اکسی ­توسین، یعنی تروفوبلاست و اندوتلیوم، مشخص شد که اکسی­ توسین تکثیر سلول­ ها را بهبود می ­بخشد، این اثر عکس چیزی است که پیشتر برای سایر سلول­ های واکنش ­دهنده به اکسی­ توسین بیان شد. مسیرهای انتقال سیگنال تزویجی با اثرات بیولوژیک اکسی ­توسین در سلول­ های مهارکننده­ ی رشد اکسی ­توسین و سلول ­های تحریک­ کننده­ ی رشد آن متفاوت است، و می­ تواند به محل غشای خود گیرنده­ ی اکسی ­توسین وابسته باشد. ظاهراً اثر مهارکنندگی اکسی ­توسین توسط فعال شدن مسیر A کیناز پروتئینی cAMP که یک مسیر پیام­ رسانی غیرمتعارف اکسی­ توسین است تعدیل می­ شود، در حالیکه اثر ایجاد میتوز با افزایش  درون­ سلولی و فسفری شدن تیروزین، که مبدل­ های کلاسیک اکسی ­توسین هستند، همراه است. افزون بر این، قرارگیری گیرنده­ های اکسی­ توسین در گستره­ ی چربی غنی از کاویئولین-1، مهار رشد سلولی را به یک واکنش تکثیری تبدیل می­ کند و الگوهای مختلفی را برای فعال شدن کیناز پروتئینی فعال­ شده با تقسیم میتوزی / گیرنده­ ی فاکتور رشد اپیدرمال موجب می ­شود. این نقش غیرمنتظره برای اکسی ­توسین (و مشابه­ های آن) در تنظیم تکثیر سلولی و نیز نمود گسترده­ ی گیرنده­ های اکسی­ توسین در بافت نئوپلاستی با منشأهای مختلف دریچه­ ی جدیدی را به روی نقش بیولوژیکی سیستم اکسی­توسین-گیرنده­ ی اکسی­ توسین در سرطان گشوده است.

مقدمه

توزیع بافتی گیرنده­ های اکسی توسین : از فیزیولوژی تا پاتولوژی نئوپلاستی
گیرنده ­های اکسی توسین ، گیرنده ­های تزویج ­شده با پروتئین G دارای 7 ساختار حوزه­ ی تراغشایی متداول هستند (1). اکسی­ توسین از طریق این گیرنده­ ها، عملکردهای بیولوژیکی مختلفی را پدید می ­آورد، اینها عمدتاً با فعالیت­ های رفتاری و نسل­ زایی در ارتباطند (2-4). در نتیجه گیرنده ­های اکسی توسین در بافت­ های هدف بسیاری نمود پیدا می­ کنند، شامل: اندومتریوم (5)، میومتریوم (6)، تروفوبلاست (7) و تخمدان (8)، در این بافت­ ها، آنها درگیر فعالیت­ های مختلفی می­ شوند که عمدتاً با زایمان در ارتباطند؛ در پستان، جاییکه آنها انقباض سلول­های میئوپیتلیال برای شیردهی را انجام می­ دهند (9)؛ و در سیستم عصبی مرکزی، که آنها در عملکردهای رفتاری بسیاری نقش دارند (4). در سالیان اخیر نمود گیرنده­ ی اکسی ­توسین در بافت­ هایی که پیشتر به عنوان اهداف متداول برای اکسی ­توسین شناخته نمی­ شوند، همچون عروق کرونر (10، 11) و استخوان (12) نیز گزارش شده است. در بافت­ های گفته­ شده، نمود گیرنده­ ی اکسی ­توسین و فعال شدن آن با فعالیت ­های فیزیولوژیک یا پارافیزیولوژیک در ارتباط است.