پرش لینک ها

اخبار سایت

راه اندازی نسخه جدید سایت

افتتاح نسخه ی جدید سایت گروه مترجمان عمید کاربران عزیز، نسخه¬ی قبلی وبسایت گروه مترجمان عمید مدت 6 ماه به صورت آزمایشی در اختیار شما عزیزان بود. ما از عملکرد نسخه ی آزمایشی وبسایت و کاستی های آن، درس های فراوانی گرفتیم و بر آن

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی برق

ترجمه تخصصی و تضمینی مقاله مهندسی برق سفارش ترجمه 100% تضمینی و تخصصی مهندسی برق یکی از رشته های دشوار دانشگاهی است که به پنج گرایش قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات و مهندسی پزشکی تقسیم بندی می شود. واژه های تخصصی خاص این رشته بسیار زیاد