پرش لینک ها

پیشینه پژوهشی پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

پیشینه پژوهشی پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت
امروزه سیستم­ های قدرت در نزدیکی مرزهای پایداری خود کار می­ کنند. به دلیل مقیاس بزرگ و پیچیدگی طبیعی سیستم ­های قدرت، خطر خاموشی هنگام عملکرد سیستم نزدیک به مرزهای پایداری­، زیاد است. فروپاشی ولتاژی چندین بار موجب خاموشی در نقاط مختلف جهان شده است. بنابراین پایداری ولتاژی یکی از دغدغه ­های عمده در عملکرد سیستم­ های قدرت است. تعاریف مختلفی برای پایداری ولتاژی سیستم­ های قدرت بیان شده است [1-4]. پایداری ولتاژ با توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژهای قابل قبول در تمامی باس­ ها در سیستم تحت شرایط نرمال و پس از قرارگیری در معرض آشفتگی، در ارتباط است [5]. راه­ حل­ های مختلفی برای کنترل مسئله ­ی پایداری ولتاژی وجود دارد، همانند جبران­ کننده­ های شانت، کنترل تپ­ چنجر، کنترل توان راکتیو ژنراتورها،  ادوات FACTS و قطع و خوابانیدن بار زیر ولتاژ (UVLS .(UVLS آخرین گام در حفاظت سیستم­ های قدرت در مواجهه با ناپایداری ولتاژ است [6]. طرح­ های مختلفی برای UVLS پیشنهاد شده است. این طرح­ ها را می ­توان در دو گروه جای داد: محلی و گسترده. در روش­ های محلی، رله­ های UVLS با استفاده از اندازه­ گیری­ های محلی عمل می­ کند. شاخص پایداری می­ تواند دامنه­ ی ولتاژ یا یک مقیاس پایداری ولتاژی باشد [7]. هرچند که وضعیت پایداری ولتاژی یک سیستم قدرت تأثیر مستقیمی بر دامنه­ ی ولتاژ دارد اما مورد دوم یک شاخص پایداری مناسب برای تصمیم ­گیری UVLS نیست. نه تنها وضعیت پایداری ولتاژ، بلکه پارامترهای مختلف نیز بر دامنه ­ی ولتاژ اثر می­ گذارند. در [8] یک طرح تطبیقی قطع و خوابانیدن تحت ولتاژ با استفاده از کنترل پیشگویانه ­ی مدل جهت حفاظت از سیستم قدرت در مقابل ناپایداری ولتاژی پیشنهاد شده ­است. یک رویکرد جدید مبتنی بر تکنیک بهینه­ سازی بازپخت شبیه ­سازی­ شده براساس ازدحام ترکیبی ذرات (PSO-B-SA) در [9] برای حل مسئله ­ی قطع و خوابانیدن بار تحت ولتاژ (UVLS) پیشنهاد شده است. روشی برای تعیین محل و مقدار بار قطع ­شده، به منظور اجتناب از ناپایداری ولتاژی در [10] آمده است. این روش بر مقیاس­ های ریسک ناپایداری ولتاژی پیشنهاد شده در [11] استوار است. یک روش در [12] جهت مطالعه ­ی مسئله­ ی قطع و خوابانیدن بار در وضعیت­ های اضطراری (در آن حل پخش بار را نمی ­توان برای سیستم تحت تنش یافت) بسط داده شده است. این الگوریتم به دو مسئله­ ی فرعی تقسیم شده است، شامل مسئله­ ی فرعی ترمیم قابلیت حل و مسئله­ ی فرعی بهبود حاشیه­ ی پایداری ولتاژ (VSM).
گروه دوم روش ­ها، الگوریتم ­های مبتنی بر اندازه­ گیری­ های گسترده هستند. در این روش­ ها، روند تصمیم­ گیری قطع و خوابانیدن بار به شاخص پایداری ولتاژی مبتنی بر اندازه­ گیری گسترده اعمال می ­شود. در سال ­های اخیر، سیستم ­های اندازه­ گیری گسترده (ناحیه گسترده) (WAMS) برای پایش واقعی، کنترل و حفاظت سیستم­ های قدرت، به منظور جلوگیری از خاموشی سیستم توسعه یافته اند [12]. PMU ها ابزارهایی هستند که به تازگی توسعه داده شده ­اند و دارای مزایای فناوری اندازه­ گیری همزمان برای عملکردهای سیستم قدرت هستند. در [13] یک شاخص پایداری ولتاژی محلی خطی­ شده مبتنی بر سیستم ­های اندازه ­گیری گسترده مورد بررسی قرار گرفته است [14]. پرداختن به تشخیص یک فروپاشی ولتاژی در شرف وقوع از وضعیت سیستم توسط PMU ها ارائه می­ شود. در [14]، محاسبات حساسیت کارآمدی انجام شده است که هدف از آن تشخیص زمانی است که ترکیبی از توان­ های بار از طریق بیشینه ­ی حد بارپذیری انتقال می ­یابند. در [15] یک شاخص پایداری ولتاژی گسترده پیشنهاد شده که کل توپولوژی سیستم و اثرات بارها را بر شاخص پایداری ولتاژی محلی مد نظر قرار می­ دهد.
در این مقاله، یک روش جدید قطع و خوابانیدن بهینه­ ی بار (OLS) برای جلوگیری از فروپاشی ولتاژی میان مدت و بلند مدت پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی از شاخص پایداری ولتاژی گسترده و تصمیمات کارآمد قطع بار استفاده می­ کند. روش قطع بهینه­ ی بار از شاخص پایداری ولتاژی گسترده استفاده می­ کند که منجر به تصمیمات دقیق و کارآمد قطع بار می­ شود. نسخه ­ی اصلاح ­شده ­ی الگوریتم رقابت استعماری گسسته (DICA) برای حل مسئله­ ی OLS مورد استفاده قرار می­ گیرد. DICA ی اصلاح ­شده از منظر سرعت و دقت بهبود یافته است. در این روش، تمامی بارهای شبکه در روند قطع بار نقش دارند. نتیجه­ ی مسئله ­ی بهینه ­سازی شامل محل و مقدار آن دسته بارها است که بایستی به منظور جلوگیری از فروپاشی ولتاژی از شبکه جدا شوند.

سفــــارش ترجمـــه

دانلود مقاله لاتین

مقاله کامل را اینجا ببینید

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر