پرش لینک ها

پیشینه پژوهشی ریزشبکه ها و ریزشبکه های چندگانه

پیشینه پژوهشی ریزشبکه ها و ریزشبکه چندگانه
این مطلب به اختصار مفاهیم، پیکربندی ­های معمول، و مزایای اصلی ریزشبکه­ ها و ریزشبکه ­های چندگانه را تشریح می­ کند تا پس ­زمینه ­ای برای درک طرح­ های حفاظتی و راهکارهای هماهنگ ­سازی گفته­ شده در بخش پیشین، فراهم نماید.
  • ریزشبکه ­ها
ریزشبکه­ ها ریزمنابع یا منابع خرد، تجهیزات ذخیره­ ساز، و بارها را در سطح ولتاژ ضعیف به هم ارتباط می­ دهند. آنها می­ توانند شبکه­ های DC یا AC باشند. نمونه­ هایی از ریزمنابع شامل منابع تجدیدپذیر انرژی نیروگاه های بادی، آبی و همچنین تولید همزمان برق و حرارت (CHP) است. تجهیزات ذخیره­ ساز فناوری­ هایی همچون فلایول­ ها، باتری ­ها و ابرخازن ­ها را به خدمت گرفته ­اند [3]. رابط ­های الکتریکی توان جهت ارتباط داخلی منابع تولید پراکنده ­ی AC یا DC، دستگاه ­های ذخیره­ ساز و بارها با ریزشبکه­ هایی که ممکن است AC یا DC باشند، مورد استفاده قرار م ی­گیرند. ریزشبکه ­ها می­ توانند در جوامع شهری و روستایی، سایت ­های صنعتی، و نواحی تجاری استفاده شوند. یک ریزشبکه­ ی نامتعادل ممکن است از سیستم توزیع به شکل یک بار خالص یا یک مولد خالص دیده شود، با اینکه حتی ممکن است از چندین بار و مولد تشکیل شده ­باشد [5]. ریزشبکه ­ها می ­توانند یا در اتصال با شبکه­ ی توزیع یا مستقل از آن عمل کنند [4].
طرح کنترلی که برای ریزشبکه­ ها در [7] پیشنهاد شده­، از یک سیستم مدیریت توزیع (DMS)، یک کنترلگر مرکزی ریزشبکه (MGCC)، کنترلگرهای بار (LC ها)، و کنترلگرهای ریزمنابع (MC ها) همانند تصویر زیر تشکیل شده ­است. DMS قوانینی برای هر کنترلگر جهت متعادل­سازی تولید و بار وضع می­ کند. MGCC با LC ها و MC ها در جمع­ آوری داده­ ها در رابطه با توان ­های اکتیو و راکتیو، دستورات ارسالی جهت متعادل­سازی تولید و بار تعامل می­ کند. LC ها و MC ها به ترتیب توان داده­ شده به بارها و ست­پوینت توان ریزمنابع را کنترل می­ کنند.
ساختار کنترلی برای یک ریزشبکه ­ی دارای LC ها و MC ها.
MG ها چندین مزیت بر سیستم­ های متداول توزیع دارند. آنها را می ­توان جهت تغذیه­ ی توان برای نواحی دوردستی که دستیابی آنها به شبکه ­ی اصلی دشوار است، مورد استفاده قرار داد. ریزشبکه می­ تواند کار به عنوان یک واحد متراکم مجزا را در حالت مستقل هرگاه که خاموشی درون سیستم توزیع روی دهد، حفظ کند. واحدهای CHP در ریزشبکه ­ها می ­توانند مستقیماً نیاز مشترکان به برق و حرارت را تحقق بخشند. از آنجاکه ریزمنابع از فناوری­ های با تولید کم کربن استفاده می ­کنند، ریزشبکه ­ها می­ توانند در کاهش گرمایش جهانی و تغییر اقلیم­ ها مشارکت داشته باشند [1].
  • ریزشبکه­ های چندگانه
ریزشبکه­ های چندگانه از تولیدات پراکنده و ریزشبکه­ هایی تشکیل شده ­اند که به یک سیستم توزیع فشار متوسط متصل هستند. مجموعه­ های بزرگ بار یک ریزشبکه ­های چندگانه را می ­توان به واحدهای کوچکتر بار که توسط ریزشبکه ­های مجزا سرویس ­دهی می­ شوند، تقسیم نمود. ریزشبکه ­های چندگانه می­ تواند متصل به یک شبکه ­ی انتقال فشار قوی یا در حالت مستقل کار کند [6،7].
یک طرح کنترل فرکانس سلسله­ مراتبی برای ریزشبکه­ های چندگانه در [6،7] پیشنهاد شده و در تصویر زیر آمده است. با تولیدات پراکنده و ریزشبکه ­ها به عنوان کنترلگرهای مجزا برخورد می­ شود. واحدهای سنجس از دور (RTU ها) عملکرد پست­ های فشار قوی/فشار متوسط را کنترل می ­کنند. یک کنترلگر مدیریت مستقل مرکزی (CAMC) به یک DMS که مشابه آن در بخش 2.1 توصیف شد، وصل می­ شود. این CAMC وظایف زیر را انجام می­ دهد: مقادیر سنجش­ توان­ های اکتیو و راکتیو را از MGCC ها، DG ها، و RTU ها جمع آوری می­ کند؛ فرمان­ ها را از DMS برای متعادل­سازی تولید و بار دریافت می­ کند؛ و عملکرد MGCC ها، DG ها و RTU ها را زمانبندی می­ کند. عملکرد این طرح مشابه عملکرد کنترل خودکار تولید (AGC) است. ریزشبکه ­های چندگانه قابلیت اطمینان بهبودیافته ­ای را به دلیل وجود چندین ریزشبکه فراهم می­ کنند. ساختار کنترلی پراکنده­ ی آنها، قابلیت کنترل­ پذیری و پایداری بالاتری را تضمین می­ کند [6،7].
ساختار کنترلی برای یک ریزشبکه­ ی چندگانه ­ی دارای چندین ریزشبکه­ ی فشار ضعیف متصل به ریزشبکه ­ی فشار متوسط

 

سفــــارش ترجمـــه

دانلود مقاله لاتین

مقاله کامل را اینجا ببینید

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر