گروه مترجمان عمید

لیست قیمت

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

ترجمه تخصصی کتاب و مقالات

برای ارسال فایل های خود از لینک روبرو استفاده نمایید در کمترین زمان مترجمان ما با شما تماس خواهند گرفت

سفارش ترجمه
فارسی به انگلیسی
پنل استاندارد

نقره ای

 • زبان ترجمه فارسی به انگلیسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه دو ستاره
 • تحویل عادی : ۱۵۰۰۰ تومان
 • تحویل فوری : ۱۸۰۰۰ تومان
سفارش
پلن استاندارد

طلایی

 • زبان ترجمه فارسی به انگلیسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه سه ستاره
 • تحویل عادی : ۱۸۰۰۰ تومان
 • تحویل فوری : ۲۵۰۰۰ تومان
سفارش
پنل استاندارد

برنزی

 • زبان ترجمه فارسی به انگلیسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه یک ستاره
 • تحویل عادی : ۱۲۰۰۰ تومان
 • تحویل فوری : ۱۵۰۰۰ تومان
سفارش
انگلیسی به فارسی
پنل استاندارد

نقره ای

 • زبان ترجمه انگلیسی به فارسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه دو ستاره
 • تحویل عادی : ۴۹۰۰ تومان
 • تحویل فوری : ۶۶۰۰ تومان
سفارش
پلن استاندارد

طلایی

 • زبان ترجمه انگلیسی به فارسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه سه ستاره
 • تحویل عادی : ۵۹۰۰ تومان
 • تحویل فوری : ۶۷۰۰ تومان
سفارش
پنل استاندارد

برنزی

 • زبان ترجمه انگلیسی به فارسی
 • بازه زمانی پروسه ترجمه عادی و فوری
 • کیفیت ترجمه یک ستاره
 • تحویل عادی : ۳۹۰۰ تومان
 • تحویل فوری : ۵۶۰۰ تومان
سفارش
* مبنای قیمت گذاری، یک صفحه استاندارد، معادل ۲۵۰ واژه است.
* هزینه نهایی ترجمه­ تمامی رشته ­های مهندسی در ضریب ۱.۱ ضرب خواهد شد.
* هزینه نهایی ترجمه­ رشته های حقوق، فلسفه و مهندسی شیمی در ضریب ۱.۲ ضرب خواهد شد.
* هزینه­ نهایی ترجمه ­رشته های علوم پزشکی در ضریب ۱.۲۵ ضرب خواهد شد
تخفیف­ های دوره ­ای و مناسبتی و تخفیف­ های حجمی به فراخور حجم و زمان تحویل کار، اعمال خواهد شد.