گروه مترجمان عمید

ترجمه تخصصی کتاب و مقالات
خودروهای دارای اضافه بار و سیستم سنجش حین حرکت

در لهستان، پس از تحول اقتصادی در سال ­های آغازین ۱۹۹۰، حمل و نقل جاده ­ای به سرعت رشد کرد. توزیع رده ­ی خودرویی بطور قابل ملاحظه ­ای تغییر کرده و کامیون ­های تریلر رایج ­تر شدند. پس از پیوستن لهستان به اتحادیه­ ی اروپا در سال ۲۰۰۵ بیشینه ­ی وزن مجاز افزایش یافت و در نتیجه، بارهای محوری خودرو نیز افزایش یافتند. افزون براین، برخی بخش ­های خودروها از بیشینه ی بار مجاز فراتر رفتند. به علت رشد اخیر ترابری جاده ­ای، خودروهای دارای اضافه بار به معضلی جدی در لهستان بدل شدند (زیدلو و واردگا، ۲۰۰۳؛ ریس و همکاران، ۲۰۱۱). بنابراین، انجام مطالعات در رابطه با تأثیر خودروهای دارای اضافه بار بر تنش­ های روسازی ضروری بود.

ادامه مطلب
الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش دوم

الگوریتم رقابت استعماری گسسته :حرکت دادن مستعمرات یک امپراطوری به سوی استعمارگران
در این مرحله، استعمارگران شروع به افزایش قدرت مستعمرات خود می­ کنند. در این ICA، این مکانیزم با حرکت دادن مستعمرات به سوی استعمارگران مربوط به خود همانند تصویر زیر مدل می ­شود. در نسخه­ ی متداول ICA، مستعمره با x واحد به سوی استعمارگر حرکت می­ کند (همانند تصویر). x یک متغیر تصادفی با توزیع احتمال بکپارچه است. در DICA اصلاح­ شده ی جدید، مکانیزم جذب از نسخه­ ی متداول، متفاوت است. مقدار x به شکل زیر است [۳۰]:

ادامه مطلب
الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش اول

الگوریتم رقابت استعماری (ICA)، اولین بار در [۲۳] معرفی شد. ICA به عنوان یک الگوریتم تکاملی با جمعیت­ های اولیه (کشورها) شروع می­ شود. تصویر زیر فلوچارت DICA جدید را نشان می­ دهد. در نسخه­ ی اصلاح­ شده، مکانیزم مرحله­ ی جذب و مرحله­ ی فروپاشی امپراتوری­ های ضعیف، به منظور ارتقای مشخصه ­ی همگرایی و بازدهی جستجو، اصلاح شده­ است. مراحل اصلاح­ شده با رنگ­ متفاوتی در تصویر نشان داده شده ­اند. پس از مرحله­ ی مقداردهی اولیه، برخی کشورها که قدرت بیشتری دارند، به عنوان استعمارگران اولیه انتخاب می­ شوند، اینها امپراتوری­ ها را بنا می­ کنند. کشورهای دیگر که قدرت کمتری دارند به مستعمره ­های این استعمارگران بدل می­ شوند. مستعمره ­ها براساس موقعیت و قدرت خود در میان استعمارگران تقسیم می ­شوند. مقدار معکوس تابع هزینه­ ی هر استعمارگر به عنوان قدرت آن تعریف می ­شود. در مرحله­ ی بعدی، مستعمرات به سوی استعمارگران مربوطه به خود جذب می ­شوند تا به موقعیت بهتری دست یابند. در DICA پیشنهادی، بهبودهای اساسی به مکانیزم این مرحله اعمال می­ شود. پس از جابجایی مستعمرات به سوی استعمارگران، ممکن است آنها با قدرت بیشتر به موقعیت بهتری دست یابند. در چنین مواردی، مستعمره­ ی مورد نظر به یک امپراتوری جدید تبدیل می ­شود. در گام بعدی، یعنی مرحله­ ی اصلی یا هسته، رقابت استعماری در میان امپراتوری­ ها شروع می­ شود. رقابت استعماری به تدریج به سوی افزایش قدرت امپراتوری­های قدرتمند و کاهش قدرت امپراتوری ­های ضعیف پیش می ­رود. با این رقابت، امپراتوری­ های ضعیف، مستعمره ­های خود را از دست داده و ضعیف­ تر می­ شوند، و در نهایت در پی از دست دادن اکثر مستعمره­ های خود، از بین می ­روند. این رقابت میان امپراتوری­ ها موجب می­ شود کشورها به وضعیتی همگرا شوند که در آن تنها یک امپراتوری ابرقدرت در جهان وجود دارد و دیگر کشورها مستعمره ­های این امپراطوری هستند [۲۴]. تصویر زیر فلوچارت الگوریتم پیشنهادی را نشان می­ دهد.

ادامه مطلب
پیشینه پژوهشی پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

امروزه سیستم­ های قدرت در نزدیکی مرزهای پایداری خود کار می­ کنند. به دلیل مقیاس بزرگ و پیچیدگی طبیعی سیستم ­های قدرت، خطر خاموشی هنگام عملکرد سیستم نزدیک به مرزهای پایداری­، زیاد است. فروپاشی ولتاژی چندین بار موجب خاموشی در نقاط مختلف جهان شده است. بنابراین پایداری ولتاژی یکی از دغدغه ­های عمده در عملکرد سیستم­ های قدرت است. تعاریف مختلفی برای پایداری ولتاژی سیستم­ های قدرت بیان شده است [۱-۴]. پایداری ولتاژ با توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژهای قابل قبول در تمامی باس­ ها در سیستم تحت شرایط نرمال و پس از قرارگیری در معرض آشفتگی، در ارتباط است [۵]. راه­ حل­ های مختلفی برای کنترل مسئله ­ی پایداری ولتاژی وجود دارد، همانند جبران­ کننده­ های شانت، کنترل تپ­ چنجر، کنترل توان راکتیو ژنراتورها،  ادوات FACTS و قطع و خوابانیدن بار زیر ولتاژ (UVLS .(UVLS آخرین گام در حفاظت سیستم­ های قدرت در مواجهه با ناپایداری ولتاژ است [۶]. طرح­ های مختلفی برای UVLS پیشنهاد شده است. این طرح­ ها را می ­توان در دو گروه جای داد: محلی و گسترده. در روش­ های محلی، رله­ های UVLS با استفاده از اندازه­ گیری­ های محلی عمل می­ کند. شاخص پایداری می­ تواند دامنه­ ی ولتاژ یا یک مقیاس پایداری ولتاژی باشد [۷]. هرچند که وضعیت پایداری ولتاژی یک سیستم قدرت تأثیر مستقیمی بر دامنه­ ی ولتاژ دارد اما مورد دوم یک شاخص پایداری مناسب برای تصمیم ­گیری UVLS نیست. نه تنها وضعیت پایداری ولتاژ، بلکه پارامترهای مختلف نیز بر دامنه ­ی ولتاژ اثر می­ گذارند. در [۸] یک طرح تطبیقی قطع و خوابانیدن تحت ولتاژ با استفاده از کنترل پیشگویانه ­ی مدل جهت حفاظت از سیستم قدرت در مقابل ناپایداری ولتاژی پیشنهاد شده ­است. یک رویکرد جدید مبتنی بر تکنیک بهینه­ سازی بازپخت شبیه ­سازی­ شده براساس ازدحام ترکیبی ذرات (PSO-B-SA) در [۹] برای حل مسئله ­ی قطع و خوابانیدن بار تحت ولتاژ (UVLS) پیشنهاد شده است. روشی برای تعیین محل و مقدار بار قطع ­شده، به منظور اجتناب از ناپایداری ولتاژی در [۱۰] آمده است. این روش بر مقیاس­ های ریسک ناپایداری ولتاژی پیشنهاد شده در [۱۱] استوار است. یک روش در [۱۲] جهت مطالعه ­ی مسئله­ ی قطع و خوابانیدن بار در وضعیت­ های اضطراری (در آن حل پخش بار را نمی ­توان برای سیستم تحت تنش یافت) بسط داده شده است. این الگوریتم به دو مسئله­ ی فرعی تقسیم شده است، شامل مسئله­ ی فرعی ترمیم قابلیت حل و مسئله­ ی فرعی بهبود حاشیه­ ی پایداری ولتاژ (VSM).

ادامه مطلب
سیستم ایمنی بحرانی

یک سیستم ایمنی بحرانی همانند سیستمی است که دارای پتانسیل بوده و احتمال دارد موجب حوادثی خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم شود. نقض در چنین سیستم­ هایی می­ تواند منجر به تلفات جانی، خسارت به اموال، آسیب­ های زیست­ محیطی و خسارت مالی شود. امنیت به عملکردهای مناسب چنین سیستم ­هایی وابسته است. امنیت همیشه برای کل سیستم شامل تمام عملکردهای ایمنی بحرانی مد نظر قرار م ی­گیرد. نمون ه­هایی از سیستم­ های ایمنی بحرانی عبارتند از دفاعی (سیستم ­های تحویل سلاح در برنامه­ های تحقیقات فضایی)؛ صنایع تولیدی (تولید، کنترل­ های ساخت، تعمیرات و کاربرد ربات ­ها)؛ صنایع فرآوری (تولید برق، فرآیندهای شیمیایی و غیره)؛ حمل و نقل (سیستم ­های پرواز باسیم، سیستم ­های کنترل ترافیک هوایی، سیستم ­های درهم ­تنیده، سیستم علامت­دهی خودکار راه ­آهن، سیستم ­های کنترل ترافیک جاده، سیستم­ های ایمنی خودرو)؛ ارتباطات (سیستم­ های اعزام آمبولانس، صوت آنلاین و ارتباطات داده)؛ پزشکی (دستگاه ­های اشعه درمانی، تشخیص پزشکی رادیویی، ربات­ های پزشکی و مواردی از این دست). نمونه ­هایی از فناوری­ های اتوماسیون عبارتند از: (۱) سیستم ­های اتوماسیون، (۲) سیستم ­های شناسایی (۳) سیستم­ های تحت کنترل انسان (۴) کنترل ­های صنعتی (۵) کنترل­ های سیستم صنعتی (۶) سیستم­ های الزامات ویژه­ ی خدماتی (۷) سیستم­ های حسگر (۸) سیستم­ های کنترل توان (۹) اتوماسیون مبتنی بر PC ، و غیره.

ادامه مطلب
پیشینه پژوهشی کنترل یکپارچه­ و سیستم حفاظتی برای ریزشبکه های فتوولتائیک

فناوری­ های فتوولتائیک توجهات فراوانی را در سالیان گذشته به خود جلب نموده ­اند که این ناشی از قابلیت آنها در کاستن از مصرف سوخت­ های فسیلی و فراهم نمودن اثرات مثبت بر محیط است. تولید فتوولتائیک شکلی از ریزشبکه­ های فتوولتائیک توزیع است که درون یک سیستم توان متکی بر کاربرد کارآمد انرژی خورشیدی، یکپارچه­ سازی شده­ است [۱،۲].  هنگامی که آنها را با شبکه­ های توزیع متداول مقایسه می­کنیم، ریزشبکه ­های فتوولتائیک مشخصاً به لحاظ استراتژی ­های کنترلی­ و روش­های حفاظتی­ شان، متفاوت هستند [۳،۴]. بطور ویژه، زمانی که ریزشبکه ­های PV در مد ایزوله شروع به کار می ­کنند، ارتقای استراتژی ­های کنترلی نظیر به نظیر به عنوان عواملی مهم برای فراهم ساختن عملکردهای ریزشبکه در حالت ایزوله مد نظر قرار می­ گیرد [۵]. در [۶]، مؤلفین سیستم­ های کنترلی هماهنگ ­شده ­ی ولتاژ/فرکانس (V/F) و توان اکتیو و توان راکتیو (PQ) را برای هر دو مد عملیاتی در یک ریزشبکه ­ی PV که هماهنگی خوبی میان کنترل­ های اینورتر V/F (یا PQ) از خود نشان می­ داد، ارائه نمودند.

ادامه مطلب
چالش ­های حفاظت ریزشبکه – بخش سوم

همانگونه که پیشتر بیان نمودیم، چالشی که در حفاظت ریزشبکه­ ها با آن مواجهیم به تفاوت عظیم میان سطح جریان خطا در حالت متصل به شبکه و حالت جدا از شبکه مربوط می ­شود [۴۱]. از این رو پیاده­ سازی یک طرح حفاظتی کافی که قابلیت عمل را به شیوه­ ی مناسب در هر دو حالت دارا باشد، ضروری است. این طرح­ های حفاظتی بر اصلاح سطح اتصال کوتاه، هنگامی که حالت عملیاتی ریز شبکه از متصل به شبکه به جدا از شبکه (یا بالعکس) تغییر می ­یابد، استوار است. این دستگاه­ ها را می ­توان به دو گروه زیر تقسیم ­بندی نمود:

ادامه مطلب
چالش ­های حفاظت ریزشبکه – بخش دوم

حفاظت تفاضلی، جریا ن­هایی را که به یک ناحی ه­ی حفاظت­ شده وارد می ­شوند یا از آن خارج می­ شوند را مقایسه نموده و تنها زمانی عمل می­ کند که اختلاف میان این جریان ­ها از مقدار از پیش­ تعیین ­شده ­ای فراتر رود. تعداد کار پژوهشی وجود دارند که از حفاظت تفاضلی جهت فراهم آوردن یک سیستم حفاظتی کافی استفاده نموده ­اند. نیک­خواجویی و لاستر [۳۱] یک تکنیک ترکیبی برای حفاظت ریزشبکه به وسیله ­ی حفاظت تفاضلی و محاسبات مؤلفه ­های متقارن پیشنهاد نمودند. آنها از جریان­ های توالی صفر و توالی منفی در ریزشبکه به ترتیب جهت تشخیص خطاهای خط به زمین (SLG) و خط به خط (LL) استفاده کردند. زین­الدین و همکاران [۳۲] در رابطه با آینده ­ی ریز شبکه ­ها بحث کردند و به دو چالش عمده پرداختند: حفاظت و کنترل ولتاژ/فرکانس. و به تبع آن راهبردی را توسعه بخشیدند که در آن از رله­ های تفاضلی در هر دو انتهای هر خط استفاده شده­ بود. این رله ­ها که برای عمل در ۵۰ میلی ثانیه طراحی شده ­اند قادر بودند از ریزشبکه در هر دو حالت عملیاتی متصل به شبکه و جدا از آن حفاظت کنند. کونتی و همکاران [۳۳] سه راهبرد حفاظتی را در تشخیص خطاهای فاز به زمین در ریزشبکه­ های ایزوله را به تفصیل بیان نمودند.

ادامه مطلب
چالش ­های حفاظت ریزشبکه – بخش اول

اکثر سیستم­ های توزیع در حالت شعاعی کار می­ کنند، در این حالت بیشتر آنها بصورت شعاعی متصل می­ شوند. ممکن است مابقی آنها فیدرهای حلقه بسته داشته باشند، اما سوئیچ ­های در حال طبیعی باز [۱] که حلقه ­ها را باز نگاه می­ دارند، تنها زمانی بسته می­ شوند که دیگر بخش ­های حلقه ­ها به علت خطا بسته شوند [۲۲، ۲۳]. این که از ساختار شعاعی و دستگاه­ های حفاظتی سیستم نگهداری می­ کند برای عملکرد شعاعی طراحی شده­ است. در مقابل، پخش توان درون ریزشبکه­ ها می­ تواند به دلیل اتصالات DG در موقعیت­ های مختلف، دوطرفه باشد. به تبع آن، دستگاه های حفاظتی متداول در حفاظت از ریزشبکه ­ها کارایی نخواهند داشت.

ادامه مطلب
ریزشبکه ها و طرح های حفاظتی

به منظور تأمین انرژی سطح توزیع، ریزشبکه روشی است که می­ تواند در جاهایی به کار گرفته شود که DER های کوچک مقیاس را در شبکه ­های توزیع LV و همچنین MV یکپارچه سازد [۱-۳]. این روش به منظور تأمین بارهای الکتریکی و حرارتی مشترکین، به صورت محلی و به طور همزمان برق و حرارت تولید می­ کند. واحدهای DER متعارف مستقل جدا از هم که با راهبرد “Fit and Forget” [1] به شبکه­ ی توزیع موجود متصلند، اثرات پویای قابل توجهی بر رفتار شبکه ­ی اصلی برق دارند. در مقابل چنانچه آنها به شکل ریزشبکه ­ها با هم ادغام شده­ باشند (با کنترل ­کننده­ های هوشمند)، ایمنی و پایداری کلی سیستم توزیع را م ی­توان ارتقاء داد. ریزشبکه ­ ها می ­توانند به صورت همزمان با شبکه­ ی اصلی مستقلاً به عنوان جزایر خودمختار عمل کنند [۴-۱۰]. بطور معمول آنها به شبکه­ ی اصلی برق متصلند، اما هنوز قابلیت جداسازی خود را از شبکه ­ی اصلی در صورت وجود اختلال در آن، دارا می­ باشند. این به مشترکان عملکردی مقرون به صرفه و پایدار ارائه می ­دهد.

ادامه مطلب