پرش لینک ها

سیستم ایمنی بحرانی

سیستم ایمنی بحرانی
یک سیستم ایمنی بحرانی همانند سیستمی است که دارای پتانسیل بوده و احتمال دارد موجب حوادثی خواه به صورت مستقیم و خواه غیرمستقیم شود. نقض در چنین سیستم­ هایی می­ تواند منجر به تلفات جانی، خسارت به اموال، آسیب­ های زیست­ محیطی و خسارت مالی شود. امنیت به عملکردهای مناسب چنین سیستم ­هایی وابسته است. امنیت همیشه برای کل سیستم شامل تمام عملکردهای ایمنی بحرانی مد نظر قرار م ی­گیرد. نمون ه­هایی از سیستم­ های ایمنی بحرانی عبارتند از دفاعی (سیستم ­های تحویل سلاح در برنامه­ های تحقیقات فضایی)؛ صنایع تولیدی (تولید، کنترل­ های ساخت، تعمیرات و کاربرد ربات ­ها)؛ صنایع فرآوری (تولید برق، فرآیندهای شیمیایی و غیره)؛ حمل و نقل (سیستم ­های پرواز باسیم، سیستم ­های کنترل ترافیک هوایی، سیستم ­های درهم ­تنیده، سیستم علامت­دهی خودکار راه ­آهن، سیستم ­های کنترل ترافیک جاده، سیستم­ های ایمنی خودرو)؛ ارتباطات (سیستم­ های اعزام آمبولانس، صوت آنلاین و ارتباطات داده)؛ پزشکی (دستگاه ­های اشعه درمانی، تشخیص پزشکی رادیویی، ربات­ های پزشکی و مواردی از این دست). نمونه ­هایی از فناوری­ های اتوماسیون عبارتند از: (1) سیستم ­های اتوماسیون، (2) سیستم ­های شناسایی (3) سیستم­ های تحت کنترل انسان (4) کنترل ­های صنعتی (5) کنترل­ های سیستم صنعتی (6) سیستم­ های الزامات ویژه­ ی خدماتی (7) سیستم­ های حسگر (8) سیستم­ های کنترل توان (9) اتوماسیون مبتنی بر PC ، و غیره.
زمانیکه اتوماسیون ایمنی در نظر گرفته می­ شود، اتوماسیون عملکردهای سیستم ایمنی بحرانی نیاز به درک روشنی دارد. اتوماسیون ایمنی شامل نرم افزار و سخت­ افزار کامپیوتری، برق، دستگاه ­ها و تجهیزات الکتریکی یا مکانیکی است. ممکن است سخت ­افزار یا نرم ­افزار (چنانچه جهت کنترل عملکردهای سیستم ایمنی بحرانی مورد استفاده قرار گیرد) در خطر سهم داشته باشد یا موجب شود مؤلفه­ های دیگر به عوامل خطرناکی بدل شوند. چنانچه خطر کاملاً غیرممکن یا بسیار بعید باشد، سخت ­افزار و نر م­افزار، ایمن تلقی می­ شوند. اتوماسیون ایمنی شامل سیستم­ های کنترل تعبیه­ شده است. اتوماسیون ایمنی بر نرم ­افزاری برای تحقق ایمنی جهت دستیابی به اهداف آن با قابلیت­ های اضافی تکیه دارد. درک روشنی از فرآیند توسعه­ ی نرم ­افزار این است که باید نرم ­افزار باکیفیتی ارائه شود که قادر به حذف خطرات با تشخیص خطرات بالقوه ­ی دخیل در خطاهای نرم­ افزار در عملکرد سیستم ­های ایمنی بحرانی اثرگذار بر حیات، محیط و اموال­ باشد.
اتوماسیون ایمنی تا حد زیادی به تحلیل مناسب خطر و ارزیابی ریسک وابسته است. اتوماسیون تحولی به سوی ظهور هوشمند، ایمن و پایدار تغییراتی ژرف برای بهینه ­سازی ایمنی است. فناوری اتوماسیون از کنترلگرهای ایمنی، کنترل­گرهای منطقی قابل برنامه­ ریزی (PLC)، حسگرهای ایمنی، و طراحی سیستم ­های حفاظتی جهت تحقق مقتضیات ایمنی، استفاده می­ کند. ارزیابی ریسک، خطرات بالقوه را شناسایی می­ کند تا از ریسک آنها کاسته شود و وظایف تأمینی و مراقبتی را همراه با تجهیزات یا محیط کار حفظ نموده و از کارهای مبتنی بر تحلیل با بررسی گزارش ­های بروز خطر استفاده می­ کند. افزون براین، ریسک ­های اضافی را شناسایی نموده و به آنها یک رتبه ­بندی برای دخیل کردن کارشناسان متخصص ایمنی عملیاتی اختصاص می­ دهد. گزارش­دهی، دامنه­ ی ریسک را تسهیل نموده، عملکردهای ایمنی بحرانی را بررسی کرده، دسته­ بندی ریسک را اختصاص داده و از شواهد ریسک احتمالی اطمینان می ­یابد.
اتوماتیک کردن ایمنی با سیستم­ های کنترل­ شده با کامپیوتر جهت ارزیابی سطوح ریسک بطوری که خطرات کاهش یابند، در این مقاله ارائه شده ­است. این عملکردها در صورتیکه در حالت بدون ریسک یا خرابی امن انجام نشوند، می ­توانند منجر به حوادث یا خطراتی شوند. نمونه­ هایی از چنین عملکردهای ایمنی بحرانی که ممکن است اثراتی منفی بر ایمنی داشته باشند برای ارزیابی سطوح ایمنی و ریسک در نظر گرفته شده ­ اند. پارامترهای چنین عملکردهایی عبارتند از شرایطی که در آن روی می­ دهند، شدت آنها، تأثیر و موقعیت آنها، احتمال وقوع، تبعات، قابلیت آشکارسازی و اهمیت آنها. همه­ ی این موارد برای بررسی و تحلیل دقیق در نظر گرفته شده­ اند. به تبع آن سطوح ریسک نسبی به هر کدام از پارامترهای ریسک اختصاص داده شده است. نتایج چارچوب پیشنهادی بیانگر برتری آن بر سیستم­ های حاکم دارای مقیاس محدود است، این مورد در بخش نتایج آمده ­است. این چارچوب می ­تواند به سیستم­ های زمان واقعی با اقدامات حقیقی اعمال شده و نیز می­ تواند سطح ایمنی را ارزیابی نماید، تصمیم مناسب در اعمال سیستم­ های کنترل­ شده با کامپیوتر جهت پرداختن به چنین عملکردهای خطرسازی می­ تواند اتخاذ شود. ریسک حیاتی دقیق که عواملی را در یک مقیاس ده نقطه­ ای از سطح ایمنی درگیر می ­کند بحث می­ شود، این می­ تواند شناسایی بهبودیافته­ ای از عملکرد کلی سیستم ایمنی بحرانی ارائه دهد. می­ توان جهت اطمینان از اقدامات امنیتی کافی که امکان اعمال آنها در آن نقطه وجود دارد، تصمیماتی اخذ نمود. این مقاله با طرح کلی عملکردهای سیستم ایمنی بحرانی نیروگاه برق آغاز شده و در تلاش است ریسک را برای بررسی و ارزیابی شناسایی نماید. ممکن است برای سازمان­ ها، انطباق تکنیک­ ها و فناوری­ های اتوماسیون ایمنی مناسب با توجه به نیازهای آنها در افزایش ایمنی با استفاده از کامپیوترها و نرم ­افزار آزادانه باشد.
فعالیت­ ها و کاربردهای عملکردهای سیستم ­های ایمنی بحرانی در شرایط مختلف بررسی شده ­است. مشخص است که امکان دارد تبعات خطر در شرایطی روی دهد که درجات شدت کم، متوسط یا زیاد هستند. عملکردهای طبیعی آنهایی هستند که به ازای هر طرح­ ریزی انجام می­ گیرند، در حالیکه فعالیت­ های غیرطبیعی خارج از حیطه­ ی فعالیت­ های طبیعی قرار دارند و فاقد جهت گیری طرح­ ریزی وابسته به مقتضیات اتفاقی و بالا یا پایین عملکردهای طبیعی زمانبندی­ شده­ هستند. فعالیت­ های اضطراری اقداماتی هستند که نیاز به اتخاذ یا تضمین موقعیت­ ها در هر جایی دارند که عملکرد قابل توجه فاقد زمانبندی مشاهده می ­شود. ماهیت مستقیم ان دخالت کارکنانی است که برای سیستم­ های ایمنی بحرانی کار می­ کنند. کارکنان غیر مستقیم آنهایی هستند که در موقعیت­هایی کار می ­کنند که توسط آژانس ­های متعاهد استخدام شده ­اند، دیگر سازمان ­های دولتی ربطی به این عملکردها ندارند، اما با خدمات تجهیزات یا پرسنلی که برای این عملکردها فعالیت می­ کنند در ارتباط است. ماهیت عادی فعالیت­ ها آنهایی است که تحت شرایط کاری طبیعی به ازای هر برنامه­ ی زمانبندی انجام می ­شوند، هرچند که ممکن است این اعمال طبیعی دارای خطراتی اجتناب ­ناپذیر باشد. عملکردهای سیستم ­های غیرمعمول آنهایی هستند که بایستی تحت تصمیمات و موقعیت­ های تضمینی خاصی برای مقاصد ایمنی اجباری یا هر دلیل نشان­ داده ­شده­­ی دیگری به آنها استناد کرد.

سفــــارش ترجمـــه

دانلود مقاله لاتین

مقاله کامل را اینجا ببینید

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر