پرش لینک ها

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش دوم

الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش دوم
الگوریتم رقابت استعماری گسسته :حرکت دادن مستعمرات یک امپراطوری به سوی استعمارگران
در این مرحله، استعمارگران شروع به افزایش قدرت مستعمرات خود می­ کنند. در این ICA، این مکانیزم با حرکت دادن مستعمرات به سوی استعمارگران مربوط به خود همانند تصویر زیر مدل می ­شود. در نسخه­ ی متداول ICA، مستعمره با x واحد به سوی استعمارگر حرکت می­ کند (همانند تصویر). x یک متغیر تصادفی با توزیع احتمال بکپارچه است. در DICA اصلاح­ شده ی جدید، مکانیزم جذب از نسخه­ ی متداول، متفاوت است. مقدار x به شکل زیر است [30]:

الگوریتم رقابت استعماری گسسته ✅ بخش دوم ✅ ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

الگوریتم رقابت استعماری گسسته ✅ بخش دوم ✅ ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

در نسخه­ ی رایج ICA، متغیرها می­ توانند هر مقداری در برداری از مستعمره تا امپراطوری را به خود بگیرند، در حالیکه در DICA، متغیرها می ­توانند مقادیری از فضا به جای بردار داشته باشند. در این مقاله، یک مکانیزم جدید جذب معرفی می­ شود.
تصویر زیر مکانیز جدید جذب را نشان می ­دهد. در این مکانیزم، یک فضای ممکن میان مکان ­های مستعمره و استعمارگر تعریف می­ شود. مستعمره با انتقال از مکان فعلی خود به یک مکان جدید، به سوی استعمارگر حرکت می ­کند. احتمال اینکه یک مکان خاص به مکان بعدی مستعمره تبدیل شود، برای تمام نقاط یکسان است. در مکانیزم جدید، فضای جابجایی محدود است. مکانیزم جدید کمک می­ کند مستعمره یک مکان جدید را با موقعیت بهتر به شیوه­ ای کارآمد جستجو کند. در این مکانیزم، سرعت یافتن بهترین مکان، نسبت به روش رایج سریع­تر است. در تصویر زیر ناحیه­ ی برجسته موقعیت احتمالی مستعمره پس از جذب است. همانگونه که نشان داده شد، این ناحیه به منظور بهبود مکانیزم جستجوی موقعیت جدید مستعمره، محدود شده است.

الگوریتم رقابت استعماری گسسته ✅ بخش دوم ✅ ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

الگوریتم رقابت استعماری گسسته : تبادل مکان­ های یک استعمارگر و یک مستعمره
پس از مرحله­ ی جذب، ممکن است یک مستعمره­ ی جدید به موقعیتی با ارزش کمتر نسبت به استعمارگر مربوطه­ ی خود دست یابد. در چنین شرایطی، نقش ­ها عوض شده و مستعمره به یک استعمارگر جدید بدل می­ شود و استعمارگر پیشین به مستعمره تبدیل می­ شود. پس از این روند تبادل مواضع، مستعمره ­ها شروع به حرکت به سوی این استعمارگر جدید می­ کنند [30].
الگوریتم رقابت استعماری گسسته : کل قدرت یک امپراطوری
در این بخش بایستی کل قدرت هر امپراطوری محاسبه شود. کل قدرت تحت تأثیر قدرت مستعمره ­ها و استعمارگران قرار می­ گیرد. با اینحال، مستعمره­ ها اثر کمتری بر قدرت کل دارند. کل قدرت به شکل زیر محاسبه می­ شود [23]:

الگوریتم رقابت استعماری گسسته ✅ بخش دوم ✅ ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

الگوریتم رقابت استعماری گسسته : رقابت استعماری
این مرحله بخش اصلی DICA است. در این مرحله تمام امپراطوری­ ها تلاش می­ کنند مستعمره های دیگر استعمارگران را تصرف کرده و قدرت خود را با در دست گرفتن کنترل آنها ارتقاء دهند. رقابت استعماری به تدریج باعث می­ شود امپراطوری ­های قدرتمند مستعمره­ های بیشتری را تصرف کرده و قدرت خود را افزایش دهند. از سوی دیگر، امپراطوری­ های ضعیف به تدریج مستعمره های خود را از دست می­ دهند. این روند با انتخاب ضعیف­ ترین مستعمره­ ی ضعیف­ ترین امپراطوری و رقابت میان دیگر امپراطوری ­های قدرتمند به منظور در اختیار گرفتن آن مستعمره مدل می ­شود. در این بخش، شانس هر امپراطوری در به دست گرفتن کنترل این مستعمره ­ی جدید با کل قدرت امپراطوری که در مرحله­ ی پیشین محاسبه شد، متناسب است. به بیان دیگر، احتمال تصرف مستعمره توسط قدرتمندترین امپراطوری از دیگر امپراطوری ­ها بیشتر است [23]. شانس هر امپراطور در تصرف این کشور به شکل زیر است:

الگوریتم رقابت استعماری گسسته ✅ بخش دوم ✅ ترجمه تخصصی مقاله برق قدرت

الگوریتم رقابت استعماری گسسته : حذف امپراطوری­ های ضعیف
پس از انکه رقابت استعماری تمام شد، ممکن است به تدریج برخی از استعمارگران ضعیف تمام مستعمره­ های خود را از دست داده و دیگر هیچ مستعمره­ ای نداشته باشند. در این شرایط، این امپراطوری­ های ضعیف دچار فروپاشی شده و حذف می ­شوند. در DICA جدید اصلاح ­شده، شرایط فروپاشی به منظور سرعت بخشیدن به روند الگوریتم اصلاح­ شده است. در DICA در صورتی فروپاشی روی می­ دهد که کل قدرت یک امپراطوری از آستانه­ ی خاصی کمتر شود. در ICA متداول، الگوریتم تا زمانیکه امپراطوری تمام مستعمره­ های خود را از دست دهد منتظر می­ ماند، که این موجب تعاملات بیشتری می­ شود. با اینحال، در DICA پیشنهادی، امپراطوری ­های ضعیف به محض اینکه قدرت­شان به کمتر از مقدار معینی کاهش یافت، دچار فروپاشی م ی­شوند. در این مقاله، آستانه­ ی DICA روی 30% قدرت قوی­ ترین امپراطوری تنظیم شده ­است.
الگوریتم رقابت استعماری گسسته : همگرایی
پس از چند بار تکرار، که در ICA دهه نامیده می­ شوند، تمام امپراطوری­ ها دچار فروپاشی شده و تمام مستعمره ­ها تحت کنترل قوی ترین استعمارگر قرار می ­گیرند. به بیان دیگر، تمام مستعمره­ ها و استعمارگران در امپراطوری یکسانی هستند. این الگوریتم زمانی همگرا می­ شود که تمام مستعمره ­ها به سوی استعمارگر حرکت کرده و در موقعیت یکسانی با امپراطور قرار گیرند. در چنین شرایطی، الگوریتم توقف نموده و موقعیت اشاره ­شده به عنوان بهترین پاسخ انتخاب می­ شود. به عبارت دیگر، موقعیت این ابرقدرت بهترین پاسخ و نتیجه ­ی بهینه است.
الگوریتم اصلاح شده رقابت استعماری گسسته – بخش اول

سفــــارش ترجمـــه

دانلود مقاله لاتین

مقاله کامل را اینجا ببینید

می خوای از فایلای با ارزشی که داری درآمد داشته باشی؟ باهامون تماس بگیر